Den 13 januari sändes det första avsnittet av förskoleförvaltningens podd Förskola2PoddNoll, som riktar sig till alla personalgrupper i förskolan. Iniativtagarna är Stefan Osla och Regina Enedahl, enhetsschef respektive utvecklingsledare på avdelningen för Digitalisering och Innovation. Syftet med podden är att inspirera och stödja förskolorna i deras breda digitaliseringsuppdrag. Fokus ligger på hur digitalisering kan vara ett stöd i undervisningen.

– Jag saknade en öppen diskussion om digitalisering i förskolan. Det fanns ett tomrum. Det är mest psykologer och läkare som uttalar sig i media, men det är ingen som frågar förskollärarna. Det behövs ett perspektiv inifrån – vad kan vi berätta? säger Regina Enedahl.

Lyfter upp pedagoger

Regina är idésprutan och inspiratören, medan Stefans roll är att ställa frågor, kommentera och leda samtalen med de olika gäster som bjuds in. Ibland åker den lilla tvåmannaredaktionen också ut och gör intervjuer i verksamheten.

– Vi vill lyfta upp pedagoger som gör jättebra undervisning, säger Stefan.

Varje avsnitt följer en bestämd form. Samtalet startar med något aktuellt fenomen eller kuriosa, till exempel barns intresse för youtube-fenomenet ”unboxing”. I nästa steg har samtalet mer undervisningsfokus, och praktiska exempel kopplas till pedagogisk forskning. Ibland blir det lite extra fördjupning utifrån någon bok.

– När vi använder vetenskapliga begrepp så försöker vi också vara tydliga och förklara vad de betyder, som till exempel sociokulturellt perspektiv, säger Regina Enedahl.

Viktigt vara uppdaterad om forskning

Eftersom förskolans undervisning ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet är det vetenskapliga perspektivet viktigt, menar hon.

– Vi som jobbar i förskolan behöver ge oss tid att läsa, men vi kan behöva lite hjälp med att omvärldsbevaka och hålla oss uppdaterade med forskning.

Stefan och Regina ser podden som ett komplement till de andra insatser som görs på digitaliseringsavdelningen.

– Vi är en så stor organisation och vi ska vara ett stöd för rektorer och utbildningschefer. Då måste paletten av olika typer av stöd och inspiration vara ganska bred. Vi breddar vårt smörgåsbord genom att ha den här podden, säger Stefan Osla.

Ikt-ansvariga stödjer förskolorna

Förskoleförvaltningen har en digital strategi att utgå ifrån i sitt övergripande uppdrag. På alla förskolor finns också ikt-pedagoger som ska stödja pedagogerna och rektor i deras arbete. Ikt-pedagogerna ingår i områdesnätverk som i sin tur stöd av fyra utvecklingsledare med ansvar för var sitt område.

– Våra ikt-ansvariga gör ett kanonjobb med att stödja utveckling på förskolorna. Vi har en tanke om att framöver kunna använda poddteman som utgångspunkt för erfarenhetsutbytet i de nätverken, säger Stefan Osla.

Att producera ett avsnitt i månaden kräver förstås tid och planering. Men att läsa in sig på olika ämnen och göra en bred omvärldsbevakning ger också kompetensutveckling som kan komma andra till nytta, menar de. Och kostnaden för produktionen och programvarorna är låg.

– Vi gör det enkelt, inte så flashigt, vi redigerar i ett gratisverktyg och ljudet är gratis. Det finns många gratisverktyg för att podda.

Lyssna på podden Förskola2poddnoll

Här hittar du mer information om podden på goteborg.se

Tipsa redaktionen

Om du jobbar i förskolan och har idéer eller önskemål om ämnen att lyfta i podden, får du gärna kontakta redaktionen på mejl (se mejladresser nedan).