Studi är ett digitalt läromedel med korta animerade informationsfilmer utifrån elva skolämnens kursinnehåll. Materialet är ursprungligen gjort för elever i årskurs 7-9. Det utgår från centrala begrepp och är tänkt som introduktion till olika ämnen. Det som står ut är att eleverna på ett enkelt sätt kan välja mellan flera olika språk, både på ljud och text. Man kan till exempel välja att se en film om klimatförändringar, med tal på dari, men textad till svenska. I läromedlet kan man sedan testa sina kunskaper med quiz på flera nivåer. Det finns också en lärarmodul för att till exempel ge uppgifter och kommunicera med eleverna.

Ger nyanlända snabb tillgång till undervisning

Angelica Lundin är förstelärare i Ma/NO på Ryaskolan. Hon började använda sig av Studi för tre år sedan.

– Jag jobbar i en skola där många har svenska som andraspråk, och en kollega från Stockholm tipsade om att Studi var ett bra sätt att nå fram till elever som inte är så bra på svenska ännu. Att bara ha text kan vara svårt för de eleverna, men med rörliga bilder och någon som pratar långsamt och tydligt, så fungerar det bra för dem.

Hennes erfarenhet är att de som är nyanlända ofta tittar på sina skolspråk i första hand. De som varit här lite längre tittar på svenska först och sedan på sitt modersmål, som ett sätt att lära sig begreppen på svenska.

– Genom Studi får de möjlighet att använda alla sina språk för att förstå.

skärmklipp från en film i Studi som visar de olika språken

 

Angelica Lundin använder Studi som ett grundmaterial i undervisningen, både som läxa, som arbete i klassrummet, för att visa gemensamt och diskutera, eller som introduktion i ett ämne.

– Vanligtvis behöver jag gå igenom något tre till fyra gånger innan det sätter sig hos eleverna. Där kan filmerna hjälpa till. De fungerar bra som en introduktion att se innan lektionen, sedan går jag igenom samma sak i klassrummet, och efteråt kan de gå de tillbaka till filmerna igen för att repetera. När det är prov och jag har tagit frågor från boken, frågor från Studi och frågor om sådant som jag gått igenom, så ser jag att eleverna uppfattar mer från filmerna än från boken. Men mest uppfattar de, som tur är, från det som jag har gått igenom med dem, säger hon och skrattar.

Till nytta för alla elever

Angelica Lundin har även haft nytta av Studi för andra åldrar än den ursprungliga målgruppen.

– Jag har jobbat en del i mellanstadiet och där var det ett bra sätt för elever som låg långt fram att gå vidare och fördjupa sig ännu mer. Men även de andra eleverna tyckte om filmerna. Bilderna är renodlade och inte ger för många intryck, utan fokus ligger på begreppen och det som filmen handlar om.

Hon tycker inte att man ska se det bara som ett verktyg för andraspråkselever.

– Alla kan ha nytta av det! Du kan till exempel använda det för anpassning av undervisningen eller som vikariematerial. Det är bara att testa. När du väl lagt upp klasserna är det lätt att använda.

Stödjer kvalitet i mångspråkig undervisning

På Språkcentrum, som samlar stadens studiehandledare och modersmålslärare, introduceras just nu alla anställda i Studi. För närvarande har ungefär hälften av de cirka 320 lärarna fått introduktionen. Sylwia Wieczorek, som är enhetschef på Språkcentrum och som själv har jobbat som både modersmålslärare och studiehandledare i polska, ser att Studi gör stor nytta för deras elever.

– När skolorna använder Studi har vi samma plattform för att arbeta med eleverna. Vi kan kommunicera med både lärarna och eleverna och ge uppgifter. Det gör det lättare att göra överlämningar kring innehållet i undervisningen. Läraren kan hänvisa direkt till teman som de arbetat med i klassen. Eleven har möjlighet att titta på samma material som de andra på sitt eget språk och blir förberedd inför lektionerna. Om en klasslärare ska införa ett nytt tema kan eleven gå igenom begreppen i förväg.

Rätt stöd på rätt nivå

En av de största vinsterna är enligt Sylwia Wieczorek att studiehandledaren inte behöver lägga tid på att leta efter passande material. Här får de ett läromedel som är anpassat till studieplanen och som utgår från svenska förutsättningar.

– I vanliga fall får vi leta efter böcker, eller efter till exempel filmer på Youtube. Det tar lång tid och det är jättesvårt att hitta material som utgår från svensk kontext och som ligger på rätt nivå för eleven.

Sylwia Wieczoreks språk är polska, och det finns inte i Studi ännu, men hon tycker ändå att det är värdefullt att kunna se filmerna på svenska, för att sedan diskutera på polska.

– Just polska är inte det svåraste språket att hitta material som passar här i Sverige på, men på mindre språk eller på språk från länder utanför Europa, till exempel arabiska, är det svårare. Den största vinsten är att Studi är relaterat till läroplanen så vi säkrar undervisningen. Allt är väl planerat, och det stödjer kvaliteten i undervisningen.

Från pilot till införande

Resan till att Studi nu kan användas i hela Göteborgs Stad började med att några grundskolor i Västra Hisingen och Angered själva haft kontakt med företaget och testat. Eftersom detta väckte intresset för läromedlet genomfördes en pilotstudie på Grundskoleförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Under hösten under hösten 2018 fram till mars 2019 kunde alla kommunala grundskolor och gymnasieskolor använda sig av Studi.

Studi utvärderades sedan av medarbetare på Center för skolutveckling, och det visade sig att de som använt läromedlet var mycket nöjda med det. Särskilt värdefullt var det för de som jobbar med nyanlända, för modersmålslärare och de som undervisar i svenska 2. Men det var också många som såg en stor nytta för elever med till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dels eftersom man kan titta på filmerna i lugn och ro med hörlurar och i sitt eget tempo, men också för att animationerna är enkla, utan för många detaljer som tar uppmärksamhet.

Eleverna i utvärderingen håller med. De tycker om filmerna, de är enkla att förstå. Eleverna säger också att de har haft nytta av begreppslistorna och quiz, och flera elever säger att de har klarat godkänt i betyg med hjälp av Studi.

Studi och Språkprojektet

Historien om Studi började 2013, när två killar som just slutat gymnasiet ville skapa filmade läromedel. De tog kontakt med en entreprenör i dataspelsbranchen och idén vidareutvecklades till läromedel på svenska och engelska. I samband med kriget i Syrien började de göra filmer på fler språk, och startade Språkprojektet som fick medel från Vinnova. De kommuner som är med bidrar till utvecklingen av och forskningen på Studi och får tillgång till det flerspråkiga läromedlet samtidigt som det utvecklas.

Grundskoleförvaltningen har under våren 2019 skrivit ett treårigt avtal med Språkprojektet som ger elever och lärare i årskurs 4–9  tillgång till Studi till och med år 2021. Alla elever har inloggning och kan använda Studi var och när de vill.

 

Filmerna finns nu med tal och text på dessa språk:

  • Svenska
  • Engelska
  • Arabiska
  • Somaliska
  • Tigrinja
  • Dari

I ämnena fysik och matematik erbjuds också filmer med möjlighet att välja teckenspråk. Just nu tar man även fram filmer på thailändska, spanska, tyska, finska och franska.

 

Studi kommer finnas tillgängligt via Hjärntorget.