På Grundskoleförvaltningens samlingssida hittar du stödmaterial för arbetet kring normer och värden och mänskliga rättigheter.

Här finns material inom bland annat följande teman:

 • Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel – ANDTS
 • Barnkonventionen
 • Delaktighet och demokrati
 • Etnisk tillhörighet och nationella minoriteter
 • Funktionsvariation
 • HBTQ
 • Jämställdhet
 • Kränkningar, hot och våld
 • Mänskliga rättigheter, diskrimineringsgrunderna, likabehandling
 • Normer
 • Planen mot diskriminering och kränkande behandling, PDK
 • Rasism och extremism
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR
 • Våld i nära relationer/Hedersrelaterat våld
Till lärresursen ➜

Obs! Du behöver vara anställd i staden och ha inloggning för att ta del av materialet.