PRiM-sidan är resultatet av ett samarbete mellan en grupp lärare i grundskolan och gymnasiet, samt Center för Skolutveckling, i Göteborgs stad.

2017 infördes programmering i grundskolans kursplaner och gymnasieskolans ämnesplaner i matematik. Inför detta utforskade gruppen hur skrivningarna om programmering kan omsättas i undervisningen. Tillsammans skapade de PRiM-sidan, med material som bland annat består av övningar för stadierna 1-3, 4-6, 7-9 och gymnasiet i förhoppning att fler lärare ska ha nytta av sidan.

Se mer i introduktionsfilmen, där de medverkande lärarna berättar om sidan.

Text och film: Hanna Sandgren

Till lärresursen ➜