En ny dokumentärfilm ”När rösterna tystnar” har producerats av Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen https://riksff.se/. Både Levande Historia i Göteborg och VGregionen har varit med och finansierat arbetet. Filmen har tagits fram i samarbete med UR Samtiden.

Ett utbildningspaket har tagits fram för högstadiet och gymnasiet. Förutom dokumentärfilmen ”När rösterna tystnar”

innehåller utbildningspaketet pedagogiskt material i form av en lärarhandledning och en trailer.

Lärarhandledningen innehåller fördjupnings- och inläsningstexter främst till lärare.

Det finns också 5 temadelar som man kan välja.

Till lärresursen ➜