I filmen presenterar Frida Andersson och Anna Ahlcrona, lärare i NO respektive Sva på Sandeklevsskolans mellanstadium, sitt samarbete för att utveckla elevers ämnesspråk i NO med språkutvecklande pedagogik enligt Reading to Learn (R2L). I presentationen redogör de för hur de tillämpar R2L-strategierna på utvalda NO-texter i syfte att ge alla elever modeller som gör det möjligt att läsa och skriva de ämnestypiska texter kunskapskraven förutsätter.

Filmen ger exempel på hur SveNO-samarbetet utvecklat elevernas förmåga att resonera i skrift, men också hur arbetet förbättrat resultaten på de DiNo-diagnoser som Skolverket tillhandahåller via bedömningsportalen.

Sist men inte minst visar filmen hur kollegialt samarbete kan bidra till att öka lärares professionalitet och arbetsglädje.  Presentationen som hölls första gången på en NO-didaktisk konferens på Linköpings universitet i april 2018 är inspelad i samband med Center för Skolutvecklings R2L-fortbildning i Göteborg 18 april.