Under hösten 2022 erbjuder Lärarakademin i samarbete med Center för skolutveckling en miniserie av föreläsningar på temat läsning, där stadens SLS-utvecklare delar med sig av kunskap och erfarenheter. Du som missade föreläsningen kan här ta del av den inspelade versionen i efterhand. Föreläsningarna riktar sig främst till pedagoger i årskurs 7-9.

Föreläsarna Cecilia Lind och Petra Andersson är engagerade högstadielärare och ägnar också en del av sin arbetstid åt att arbeta som språk-, läs- och skrivutvecklare.

Läsa och förstå digitala texter – inspelad föreläsning från 27 oktober

I föreläsningen beskriver Cecilia och Petra de utmaningar som lärare ställs inför när det gäller elevers läsning av digitala och multimodala texter. De belyser de negativa konsekvenser som kan bli följden om elever inte får stöd i att utveckla lässtrategier för digitala och multimodala texter samt hur undervisningen kan utvecklas för att ge sådan stöttning.

I filmen får du också ta del av ett pilotstudie från några skolor i Göteborg, där två lärare (Cecilia Lind och Linda Göthberg) tillsammans med forskaren Lisa Molin prövat ett undervisningsupplägg för att stötta elevers läsning av webbtexter och multimodala texter.

Se innehållsrubriker för olika delar i filmen, med tidsangivelse, här nedan:

  • Vad är text? Olika typer av texter: Analoga (tryckta), olika typer av multimodala och digitala texter (ljud, animationer, interaktiva texter online), 2:15
  • Läsning idag, 5:56
  • Digital läsning –  ökar risken för skumläsning, 9:35
  • Rasmussons fem kategorier av färdigheter som elever behöver för läsning av digitala texter, 10:45
  • Negativa forskningsrön om elevers läsning, 14:55
  • Läsriktning: Z-läsare (traditionell läsning av analog text) och F-läsare (läsare av digitala texter), 18:00
  • Beskrivning av ett pilotprojekt kring stöttning i läsning av multimodala och digitala texter i några skolor i Göteborg, 19:40
  • Samtalsmodeller för att skapa läsengagemang, 48:35
  • Läsa bilder och närläsning av sekvenser av video och reklamfilm, 50:08
  • Samtal och frågor, 54:00

Läsa och förstå digitala texter (presentation från föreläsningen)

Lär dig mer om digital läsning (Skolverket) 

Föreläsning 24 november: Läsa och samtala om svåra ämnen

Det finns ämnen som är svåra att tala om med eleverna på högstadiet. Fast samtidigt är det viktiga ämnen som eleverna funderar på, till exempel krig eller frågor kring sex och samlevnad. Här kan en skönlitterär bok hjälpa till att öppna upp för samtal, kanske i form av en bokcirkel eller med en klassgemensam text.