Lektionen heter ”Hum om humlor” och genomförs i Slottsskogens fruktlund med ledning av våra pedagoger. Bokning av lektion sker via KuBo.

Du kan även välja att genomföra din egen lektion om pollinatörer i Fruktlunden genom att använda materialet som finns längre på den här sidan. Dels finns en del av de övningar som vi gör under en bokad pedagogledd lektion, dels tipsar vi om andra organisationers övningar och material.

Praktisk information om Fruktlunden

Fruktlunden ligger i utkanten av Slottsskogen, alldeles i närheten av café Azalea och naturlekplatsen. Fruktlunden utgör en bra läroplats för tema pollinatörer då det på en liten samlad yta finns många olika inslag som visar vad pollinatörer gynnas av. I Fruktlunden finns också en informationsslinga om pollinatörer och en observationsbikupa där man under sommaren kan se honungsbin på nära håll.

För den som vill äta medhavd matsäck finns flera bänkbord att använda och den som vill får ta frukt från träden för att äta. Toalett finns vid Fågelhuset ett par hundra meter bort.

OBS! Tänk på att Fruktlunden kommer se olika ut beroende på när på året du besöker platsen. Mitten av maj-september är lämpligast för arbete med tema pollinatörer. Den bokningsbara lektionen är därför också tillgänglig endast under denna period.

Material till din egen lektion i Slottsskogens Fruktlund

Inledande moment

Börja lektionen med att visa en bild som illustrerar vad pollinering är och hur det fungerar. Utan förflyttning av pollen – och den befruktning som sker när pollen från en blommas ståndare hamnar på en pistill – kan växterna inte bilda frön och frukter. Berätta att vissa växter sprider sitt pollen med vinden, men att det ofta är insekter som sköter förflyttningen. Ett viktigt budskap till eleverna i detta moment är att pollinering är en grund i ekosystemen. Utan pollinering skulle många växtarter inte fortleva och hela ekosystem skulle då rubbas. Pollinering är också en livsviktig ekosystemtjänst för oss människor som behövs för att vi ska kunna äta många av alla de grödor vi idag äter (till exempel de frukter som finns i Fruktlunden).

Länkar till mer utförlig fakta för dig som pedagog om varför pollinatörer är viktiga finns längre ner under rubriken ”Fakta om humlor och pollinering”.

Ladda ner bild som visar pollinering (PDF)

Övning 1: Pollinatörsjakt

Fortsätt lektionen med att göra leken “pollinatörsjakten”. Leken syftar till att uppmärksamma att det finns många olika sorters insekter som är pollinatörer, dels grupper (fjärilar, bin, skalbaggar, flugor) och dels arter (tex många olika slags humlor).

Leken går ut på att eleverna på en viss bestämd tid ska leta bilder med olika pollinatörer som du gömt i Fruktlunden. För att de ska ha koll på vilka de hittat och hur många finns färdiga talonger att printa och använda. När den tidsperiod du valt passerat samlas eleverna och en genomgång görs av vilka pollinatörer som hittats. Kunde de namnet på någon av arterna sedan innan? Vilka grupper fanns representerade (fjäril, bi, fluga, skalbagge)? Fråga, eller upplys om, hur många olika arter av pollinatörer som finns i Sverige (över 3000 stycken).

I länken nedan finns bilder och talonger att skriva ut.

Länkar till mer utförlig fakta för dig som pedagog om olika grupper och arter av pollinatörer finns längre ner under rubriken ”Fakta om humlor och pollinering”.

Ladda ner pollinatörsjaktens bilder och talonger (PDF)

Övning 2: Bli en pollinatör

Berätta för eleverna att pollinatörer minskar och varför, vilket i korthet beror på att det är brist på mat och boplatser på grund av förändrat landskap och jordbruk. Gå sedan på upptäcktsfärd i Fruktlunden för att leta och visa exempel på sådant som pollinatörer gillar som mat och boplats. Som stöd till dig som pedagog finns en handledning som via en kartbild beskriver vilka sådana inslag som finns i Fruktlunden. Kom ihåg att utseendet i lunden kan variera beroende på vilken månad ni genomför er lektion. Till exempel kan antalet blommande växter och mängden oklippt gräsmatta variera.

För yngre barn kan ett roligt inslag i detta moment vara att göra och ha på sig insektsmasker. På så vis kan de bättre leva sig in i rollen som pollinatör på jakt efter lämplig mat och boplats. Länk till mallar för insektsmasker finns under “Fler övningar om pollinatörer”.

Avrunda övningen med att prata om vilka av dessa saker elever skulle kunna göra själva hemma. Kanske ni också planerar att göra något av detta när ni kommer tillbaka till skolan? Till exempel bygga ett humlebo, göra en fröbomb och så ängsväxter eller låta gräsmattan på skolgården växa sig lite vild?

Länkar till mer utförlig fakta för dig som pedagog om vad – och hur – man själv kan göra för att gynna pollinatörer finns längst ner på sidan i länken “Hjälp bina”.

Ladda ner handledning för guidningen (PDF)

Övning 3: Frågesport och/eller quiz

Som avslutning på lektionen kan en tipspromenad eller ett quiz göras.

Tipspromenaden: I Fruktlunden finns sex stycken informationsskyltar som handlar om humlor och andra pollinatörer. Till varje informationsskylt finns frågor med tre svarsalternativ. Svaren på frågorna hittar eleverna genom att läsa på skyltarna (men kan också ha lärt sig det under lektionen). I länkarna nedan finns ett dokument som innehåller frågorna med facit för dig som lärare, samt talonger för eleverna att kryssa i sina svar på.

Ladda ner tipspromenadfrågor med facit (PDF) Ladda ner talonger till tipspromenad (PDF)

Quiz – sant eller falskt: Quizet består av frågor om humlor och pollinering. De grundar sig delvis på information från de skyltar som finns i Fruktlunden, men även annan fakta (som eleverna då får gissa utan förkunskap) och svarsalternativen är sant eller falskt. Givetvis kan du som pedagog även formulera egna lämpliga quizfrågor. Frågorna besvaras av eleverna i smågrupper och de markerar sitt svar genom att hålla upp en skylt med sant eller falskt. Om du bedömer att det är svårt för eleverna att enas om ett svar kan frågorna besvaras enskilt också. I länkarna nedan finns de föreslagna frågorna inklusive rätt svarsalternativ samt sant/falskt-skyltar.

Ladda ner quizfrågor inkl svar (PDF) Ladda ner sant/falskt-skyltar (PDF)

Besök bikuporna

Innehållet i ”Hum om humlor” fokuserar på vilda pollinatörer, men det finns ju också ”tama” pollinatörer i form av honungsbin. I Fruktlunden finns under sen vår till tidig höst en observationskupa där man genom glasruta kan se hur bina arbetar. Invid fruktlunden finns också året runt vanliga bikupor som man kan beskåda (observera att dessa ordinarie kupor inte får röras. Håll någon meters avstånd).

Om ni vill prata om honungsbin i samband med lektionen om vilda pollinatörer kan ni till exempel använda LRF:s material ”Bonden i skolan”, som har en sida om honungsbin.

Länk till Bonden i skolan/LRF

Fler övningar om pollinatörer

Här nedan finns tips på andra organisationers övningar och material om pollinatörer.

Pollinera Sveriges skolmaterial

Via Pollinera Sverige kan man beställa ett skolpaket som innehåller spännande material om pollinatörer. Det finns också mycket bra information på deras webbplats som kan laddas ner direkt, bland annat en tidning för barn där man kan välja att skriva ut den sida man vill dela ut.

SURR i skolan

Bin – små flitiga trädgårdsmästare

Lättläst faktatext från Naturskyddsföreningen om bin med tillhörande faktafrågor som eleverna kan svara på.

Bin – små flitiga trädgårdsmästare

Bin och deras livsmiljö

Lättläst faktatext från Naturskyddsföreningen om hur viktiga bin är, vilka hot som finns mot dem och vad som kan göras för att hjälpa dem. Till texten finns både fakta- och diskussionsfrågor för eleverna att svara på.

Bin och deras livsmiljöer

Mosshumlan i 3D

På Naturskyddsföreningens hemsida kan man läsa om mosshumlan och se den i 3D.

Lär känna mosshumlan

Bli ett bi – gör din egen ansiktsmask

På Göteborgs botaniska trädgårds hemsida kan du skriva ut ansiktsmasker som eleverna kan färglägga och bli bin och fjärilar.

Ansiktsmasker

Bygg ett insektshotell

Göteborgs botaniska trädgård har samlat länkar för inspiration på hur man kan bygga sitt eget insektshotell.

Till Botaniskas webbplats

Fakta om humlor och pollinatörer

Här nedan har vi samlat ett antal länkar för dig som pedagog om du vill läsa på om humlor och andra pollinatörer innan du genomför din egen lektion.

Broschyr om humlor

Broschyr med grundläggande information humlor, varför de är hotade och vad man själv kan göra för att hjälpa humlan.

Broschyr om humlor

Pollinering: Livsviktig men hotad ekosystemtjänst

På Naturskyddsföreningens hemsida kan du läsa om varför pollineringen är viktig för oss människor.

Till Naturskyddsföreningens webbplats

Olika pollinatörer

På Göteborgs botaniska trädgårds och Pollinera Sveriges webbplatser finns information om olika sorters pollinatörer.

Pollinera Sveriges webbplats Botaniskas webbplats

Så lockar du humlor, bin och fjärilar till din trädgård!

På hjalpbina.se finns massor av tips på hur du kan hjälpa bin i din trädgård.

Hjälp binas webbplats

Hum om humlor är ett projekt som delfinansieras av statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA). Projektet sker i samverkan med Västra Götaland regionen och Göteborgs botaniska trädgård.