I Barnrättsdetektiverna lär sig elever i förskoleklass till årskurs tre om barnkonventionen och utforskar rättigheterna i den egna skolan. De guidas av de animerade barnrättsdetektiverna Mika, Nadia och Leo som berättar om barns rättigheter och ger eleverna detektivuppdrag. Vad betyder rätten att vara trygg och hur trygg är skolmiljön? Hur funkar rätten att påverka i skolan? Var finns rätten till lek?

Eleverna skapar detektivrapporter om det de hittar och kan ge synpunkter och förslag kring hur skolans barnrättsarbete kan utvecklas och stärkas. Rapporterna lämnas till ansvariga vuxna på skolan och kan även spridas på andra sätt i och utanför skolan, till exempel genom en utställning. 

Barnkonventionen är lag och de mänskliga rättigheterna tas upp i läroplanen (Lgr11). Barns rättigheter berör alla delar av skolans verksamhet. Barnrättsdetektiverna kan med fördel användas ämnesövergripande, och som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete för alla barns lika rättigheter och möjligheter! 

Barnrättsdetektiverna har utvecklats av MR-piloterna i samverkan med elever och lärare på skolor i Göteborg, Sollentuna, Halmstad och Mölndal samt våra projektpartners Loops Education och Göteborgs universitet, och med stöd från Allmänna arvsfonden. Omkring 170 barn deltog i utvecklingsprocessen genom att testa och ge sina synpunkter på aktiviteter och annat möjligt innehåll i Barnrättsdetektiverna.  

Alla filmer i läromedlet har undertexter och finns i syntolkade och teckenspråkstolkade versioner.

Kontakta MR-piloterna om ni har frågor eller vill ha stöd i att använda Barnrättsdetektiverna.

Till lärresursen ➜