Varför anser du att vi bör införa programmering i läroplanen?

– Vi i skolan måste hänga med i den tekniska utvecklingen och lära våra elever om den nya tekniken som finns runt omkring oss. Jag anser att det handlar om allmänbildning, att förstå hur tekniken och digitaliseringen fungerar och påverkar oss.

– Idag programmeras mycket i vår omgivning. Till exempel så använder sig sökmotorer av algoritmer för att ordna sökresultat i rätt ordning. Vi styr också många konstruktioner runt omkring oss med hjälp av programmering.

Vad anser du vara en bra och relevant undervisning av programmering?

– Att arbeta problembaserat i sin undervisning där eleverna får använda programmeringen för att lösa problemen är ett bra sätt för att fånga intresset. Det handlar inte enbart om att lära sig koda utan att koda för att lära.

Vilka är de största svårigheterna du möts av när det gäller undervisning i programmering?

– Fortbildningen i ämnet. Det handlar nu om att vi ska undervisa i ett centralt innehåll som vi själva inte har genomgått en utbildning inom. Vi är några lärare som aktivt söker efter fortbildning och därför har en viss kunskap. Men jag anser att vi saknar en plan för att hur vi ska fortbilda alla matematik- och tekniklärare inom programmering. Här räcker inte det kollegiala lärandet med goda exempel från sin egen undervisning. Vi behöver professionellt kollegialt lärande och ett tydligt ledarskap för att vi ska få den kompetensutveckling vi behöver.

Vem är du nyfiken på?

Frida Hellgren Kesti på Sjumilaskolan som arbetar med matriser. Jag vill ställa dessa frågor:

  1. Vilka fördelar ser du med att arbeta med matriser?
  2. Upplever du att eleverna får en tydlig bild av vilka handlingar som krävs för att uppnå de olika kunskapskraven?
  3. Ser du några svårigheter med att arbeta med matriser?