• Har du några ledord i din lärarprofession? Vad står dessa för och vilken betydelse har de för din undervisning och ditt förhållningssätt till dina elever?

– Jag tror att jag har lyckats koka ner det till ett ord: Kärlek. För mig handlar det om att alla jag möter ska jag möta med kärlek. I det finns också respekt och tillit. Att eleverna ska kunna lita på att jag vill deras bästa. När detta är etablerat kan man komma väldigt långt.

– Det är förstås en utmaning att nå alla elever, och det kan ta tid med en grupp på tjugo elever. Men jag ser att det här måste hända för att undervisningen ska fungera.

  • Hur skapar du en trygg lärmiljö med fokus på lärande i ditt klassrum

– Jag har några strategier jag brukar använda. En är att alla elever ska ha hört sitt namn tillsammans med något positivt under dagen. Andra saker som skapar trygghet är att jag står i dörren och hälsar alla välkomna, så att jag får ögonkontakt och hälsar på var och en. Kanske jag gör en egen hälsning med någon. Om en elev är sen till lektionen, då försöker jag tänka på hur jag ser ut när jag möter eleven. Att mitt kroppsspråk och mitt minspel inte ger negativa signaler, det är jätteviktigt.

– Jag är inne på mitt tolfte år som lärare och har utvecklat mitt förhållningssätt och ledarskap genom att jag stött på många tuffa situationer. Det har lärt mig att försöka se saker annorlunda, och tänka ”vad hade jag kunnat göra istället i den här situationen?” Det handlar om att som lärare vara den vuxne i rummet.

– Ska jag göra det här jobbet bra måste jag titta på mig själv väldigt mycket. Jag har varit var tvungen att döda mitt ego många gånger för att tänka så här, och ställa mig frågan: Har vi verkligen ett problem här eller är det jag som har ett kontrollbehov som står i vägen? När jag tänker tillbaka på elever jag haft så kan jag fundera: Om jag hade jobbat så här istället hade kanske hon eller han nått längre. Idag är det sällan jag känner att jag inte har kontroll i klassrummet, men det är kontroll genom kärlek mer än auktoritet.

  • Hur skapar du förtroendefulla relationer med dina grupper och individuella elever?

– Jag börjar med att berätta vem jag är och vad jag är här för. Sedan handlar det om att lära känna individerna i klassrummet, socialt och personlighetsmässigt, också för att få veta om någon har det svårt. Det gör jag både på lektionerna och på rasterna. Jag tror väldigt mycket på att vara mänsklig, att eleverna ska veta att du har känslor, ambitioner och problem. När de ser det i dig så vet de att du ser det i dem.

– I lärarutbildningen läggs det inte så stor vikt vid detta med förhållningssätt och hur man skapar en trygg miljö för lärande. Jag ser ibland kollegor som är otrygga inför elever. Men det går att lära sig retoriska och fysiska knep för att eleverna ska uppleva dig som en stabil och trygg person. När jag kommer in i ett rum, exempelvis, brukar jag titta ut över rummet, le och försöka ge positiv energi och fokus. Jag tänker på hur min energi är, hur jag rör mig…

– Jag tror att alla lärare kan bli bättre på de här delarna, genom att träna sitt kroppsspråk och ”lura sig själv”. Privat är jag väldigt introvert. Men som lärare är det otroligt viktigt att ”underhålla publiken”, så det har jag fått lära mig. Jag hade egentligen inte tänkt bli lärare, men jag hamnade rätt. Min största styrka som lärare är att jag har förmåga att inspirera andra människor. Samtidigt som jag brinner för mina ämnen.

  • På vilket sätt arbetar du med elevers motivation och delaktighet?

– Att motivera eleverna är något jag måste göra dagligen. Jag vill att eleverna ska vara delaktiga i sin egen lärprocess. Då behöver jag utgå från var eleven är från början, för att veta var jag ska sätta ribban. För en elev kan det vara en stor utveckling att räcka upp handen, det kanske är första gången på nio år i skolan som eleven gör det.

– För mig betyder fokus på lärande att ha fokus på elevens utveckling mer än på betyg. Jag ville inte bli lärare för att bedöma elever och sätta betyg. Det viktiga för mig är att stötta eleverna att bygga sin karaktär. Det är då vi vinner något tillsammans och betygen kommer.

– Jag vill att eleverna utmanar sig själva, och uppmuntrar dem att göra sådant som de tycker är svårt. Jag säger till dem: Jag vill att ni ska försöka imponera på mig! Det kan till exempel vara att de ska hålla en muntlig redovisning, som många tycker är svårt. När de försöker så tränar de sig själva att inte undvika det som är svårt. Det är något man lär sig för resten av sitt liv. Att det inte är någon vinnande taktik att vara rädd.

– Att vara lärare innebär en ny roll idag jämfört med för hundra år sedan, men skolan är ett gammalt system som inte förändrats så mycket ……det är som ett rörsystem, där vi ska vrida på kranen och få ut kunskap och betyg. Systemet tvingar oss att fokusera på betyg. Men ibland behöver vi stötta rören bättre, innan det kan komma vatten ur kranen.

– Detta är något jag skulle vilja vara med och förändra i skolan, att vi ska fokusera mer på människan. Det behövs om vi ska kunna släppa ut välfungerande människor i samhället.

  • Hur gör du din undervisning tillgänglig för alla elever?

– En tydlig struktur är väldigt viktigt. Att vara så tydlig jag kan med vad som ska hända under den tid vi är tillsammans. Jag skriver gärna upp till exempel hur länge eleverna ska läsa, och väljer också ut någon elev som har i uppdrag att se till att hålla tiden.

– Som lärare är jag en hjälpande hand i klassrummet. Det är viktigt att rollerna är tydliga. Jag säger vad jag förväntar mig av eleverna, och de ska veta vad de kan förvänta sig av mig. Till exempel att lektionen ska hålla på i 40 minuter och att de får lämna lektionen när det är sagt.

– Om det dyker upp en diskussion och klassen vill prata om en sak så tycker jag det är bra att ta det samtalet direkt, och vara flexibel.

– Jag jobbar också med olika modeller som stöd i elevernas lärprocess, bland annat cirkelmodellen. I ämnet svenska producerar och skriver vi mycket, och en skrivuppgift kan ta flera veckor. Att skriva är en process, och då måste det också få vara det i skolan. Om en elev tycker att det eleven skrivit är jättedåligt, då säger jag: Bra! Då ska vi fortsätta jobba med texten. Det gäller att ha fokus på processen.

Text och foto: Pernilla Lorentzson