• Vad är Motus?

– Motus är ett projekt med dagliga rörelseaktiviteter i syfte att stimulera elevernas kognitiva förmågor och förbättra deras hälsa och skolresultat. Motus betyder rörelse på latin. Det är första gången en pilotstudie om fysisk aktivitet och hälsoeffekter genomförs med denna målgrupp och ålder.

  • Vad gör ni rent konkret?Porträttbild av Anders Bohman

– Konkret arbetar vi bland annat med rörelsepauser i klassrummen, promenader och rörelseaktiviteter i idrottshallen under elevernas lunchrast. Men Motus tar också ett större helhetsgrepp kring hälsa med bland annat föreläsningar för elever och vårdnadshavare om exempelvis sömn.

  • Varför ville du dra igång ett sådant här projekt?

– Jag fick idén efter att ha lyssnat på ett föredrag med psykiater Anders Hansen. Elevernas ohälsa är ett stort hinder för inlärning och måluppfyllelse. Rörelseprojekt finns inom grundskolan men lyser med sin frånvaro inom gymnasieskolan. Det saknas innovativa utvecklingsprojekt mot just den här elevgruppen. Att vara lärare mot denna målgrupp är komplext och svårt men det är också det finaste läraruppdraget, tycker jag.

  • Vad har projektet för utmaningar?

– Elevgruppen är komplex och varje dag är en utmaning kring deras mående, motivation, trötthet och att klara närvaro. Därför har projektet en flexibel inställning kring deltagande och att all rörelse är bättre än ingen. Lärarnas dilemma är bristen på tid och självklart är det också en resursfråga att driva ett sådant här projekt.

  •  Vilka är med i projektet?

– Hela arbetslaget och alla deras elever deltar. Det ingår i arbetsmodellen att ”så här arbetar vi” och det informerar vi både elever och vårdnadshavare om vid inskrivningen.

– Jag är utvecklare och projektledare och idrottslärare Linda Sjödahl Moberg arbetar med de praktiska aktiviteterna. Anna Orwallius vid Centrum för fysisk aktivitet, Västra Götalandsregionen är rådgivare i projektet och har flera gånger föreläst för arbetslag och vårdnadshavare.

– Projektet innefattar också en forskningsdel och en pilotstudie i samarbete med professor Anders Raustorp som är forskare inom fysisk aktivitet vid Göteborgs Universitet. Vi samarbetar även med docent Jenny Nyberg, hjärnforskare i fysisk aktivitet vid Sahlgrenska Akademin.

Motus har bidrag som utvecklingsprojekt av Specialpedagogiska skolmyndigheten men har också beviljats aktivitetsbidrag från Stiftelsen Jerringfonden och ett stipendium från Stiftelsen ”Idéer för livet”. 

  • Vad hoppas du att projektet leder till?

– Jag hoppas att pilotstudien kommer att visa att fysisk aktivitet för målgruppen gör skillnad och att det blir en metod inom gymnasieskolan som lever vidare och utvecklas. Det vore roligt om Göteborgs Stad kunde gå i bräschen för detta, och att beslutsfattare både på lokal och nationell nivå verkligen kommer ta till sig detta som en metod för förbättrad hälsa och ökad måluppfyllelse.