Ulrika Ringsberg är lärare och matematikutvecklare på Fiskebäcksskolan. Innan grundskoleförvaltningen bildades ledde hon ett NO-nätverk. När organisationen sedan gjordes om var både hon och hennes chef inom utbildningsområde 8, som består av västra Göteborg, överens om att det var viktigt att se till att nätverken fanns kvar och inte gick förlorade i omorganisationen.

– Vi i NO-nätverket ville utbilda oss inom programmering, och eftersom det berör flera olika ämnen fick vi även med oss nätverken inom matematik och IKT. Vi var alltså tre nätverk som tog ett gemensamt grepp, och tillsammans började vi jobba med Röda tråden i programmering, säger hon.

Samarbete över ämnesgränserna

Den röda tråden i programmering sträcker sig från förskoleklass till årskurs 9. I de lägre åldrarna är övningarna ämnesintegrerade, och för årskurs 7, 8 och 9 är de uppdelade i övningar för matematik och övningar för teknik.

– Det som är unikt är just att vi samarbetat inom flera ämnen. På sikt skulle vi också vilja få med till exempel SO. Vi har också involverat nätverket för fritidshem, och håller på att utöka den röda tråden med vad de kan göra med eleverna, säger Ulrika Ringsberg.

I arbetet deltog representanter från alla skolor i utbildningsområdet. Det innebär att mellan 60 och 70 lärare har varit med och tagit fram materialet, som de har sammanställt till en webbplats i Google sites. Som grund hade de den röda tråd som Dalaskolan redan hade börjat ta fram under ledning av Annie Andréen, förstelärare och matematikutvecklare. Det är hon som till stor del har stått för urvalsprocessen bland all input som kommit från lärarna i nätverken. Lärarna har sedan fått möjlighet att ge återkoppling och se till att de är nöjda med urvalet.

– Under 2019 har vi träffats några gånger för att ge alla lärare möjlighet att bidra med sina idéer. Läroplanen säger tydligt att man till exempel i årskurs 4-6 ska jobba i visuella verktyg, men det står inte vilka verktyg. Det är sådant som vi har diskuterat på våra möten. Vi har också diskuterat hur mycket tid man egentligen behöver för de olika momenten, säger Annie Andréen

Lista på material och utbildning för lärare

I samband med arbetet med webbplatsen blev det uppenbart att förutsättningarna ser väldigt olika ut på skolorna. Därför har de också tagit fram en gemensam materiallista som innehåller det som är minimum av material som behövs för att kunna följa den röda tråden i de olika årskurserna. Det handlar till exempel om programmerbara robotar som Blue-bots, om Ipads, och Micro:bits.

–Det kan sätta press på rektorerna att se till att det finns förutsättningar för att jobba med programmering, säger Annie Andréen

En enkätundersökning visade också att ungefär hälften av lärarna inte känner att de har tillräckliga kunskaper i programmering. Därför har Ulrika Ringsberg och Annie Andréen under hösten anordnat utbildningar bland annat i microbits.

– Reaktionerna har varit mycket positiva. Utbildningarna har varit populära, så det är något vi troligtvis kommer att fortsätta med, säger Ulrika Ringsberg.

Viktigt med grundlig förankring

Förankringen har varit viktig under arbetet. Förutom att de involverat lärarna så har de också till exempel deltagit på rektorsmöten för att presentera den röda tråden och prata om vad skolorna behöver för att kunna följa den. Allt för att kunna leva upp till målet att skapa likvärdighet i utbildningen i programmering i hela utbildningsområde 8.

– När man känner sig osäker på vad det är som behöver läras ut så är det lätt att skjuta det uppåt i åldrarna och till exempel tänka – det där gör de på mellanstadiet. Med den röda tråden som stöd kan man se att det inte är så svårt som man tror. Det blir tydligt vad som krävs, säger Annie Andréen.

Under 2019 tog de fram grunden, och under 2020 är det dags att testa och utvärdera om planen fungerar i verksamheten.

– Nu provar vi och så ser vi hur mycket tid vi behöver lägga för att klara detta. Det får inte ta stora proportioner, eftersom det är mycket annat som ska hinnas med också. Vi får utvärdera och se: Har folk följt den röda tråden? Har de förutsättningar att följa den?

Den röda tråden i programmering för grundskoleförvaltningens område 8

Text och bild Cecilia Fors