• Hur tänker ni kring användningen av digitala verktyg i miljön på avdelningen?

– Ett syfte med att arbeta med digitala verktyg har för oss varit att låta barnen bli producenter i stället för konsumenter. Vi tänker att alla miljöer skall finnas tillgängliga så stora delar av dagen som möjligt. Detsamma gäller de digitala verktygen. Vi ser noga över vilka appar som finns tillgängliga så att barnen kan välja utifrån intresse. När vi väljer appar letar vi efter appar som inkluderar flera barn så att barnens arbete med iPad och projektor inte blir isolerade från verksamheten.

Ett exempel på det är hur vi tänkte att appen Sand box skulle ge möjligheter till matematiska tankar vilket den säkert också gör, men vi märker också hur barnen arbetar självständigt i långa stunder och fastnar i den processen utan att den verkar särskilt utvecklande. Det blir lite känslan av att “fylla i” så vi har valt att ta bort den för att ge utrymme för annan aktivitet.

Vi letar också efter appar som ger möjligheter att utveckla kunskaper inom så många olika målområden som möjligt.

Att komplettera appar/digital teknik med analoga aktiviteter är något som vi eftersträvar. Till exempel appen Turtle som handlar om programmering kan utforskas både i den digitala miljön samt genom att vi gjort pappers-pilar och pappers-sköldpaddor som barnen kan arbeta med analogt.

När vi introducerar nya appar gör vi det oftast i grupper med färre barn. Ibland blir någon grupp inspiratör till övriga gruppen genom att få visa hur de arbetat. Detta visas på ett av våra möten. Vi arbetar ofta med nya appar genom att ”klottra” för att sedan använda materialet i vårt projekt. Vi ser stor utveckling i barnens självständiga arbete där de tillsammans reflekterar, stöttar varandra och löser problem.

  • Vad jobbar ni med för projekt och hur kopplar ni tekniken till det?

– Vi har ett projekterande arbetssätt vilket innebär att vi utgår från barnens intresse och behov och där vi pedagoger försöker att utmana barnen till att utforska, undersöka, planera och konstruera. Vi ser demokratiska processer som viktiga för att utveckla projektet. Vi tar vara på barnens dialoger och ser vad som intresserar dem och hur vi kan utmana dem att lösa problem, planera och konstruera. Det är viktigt att visa barnen att det som diskuteras är värdefullt och och det respekteras så att barnen får respons och förstår att deras åsikter det är värdefulla.

Just nu arbetar vi med att konstruera en stad. Barnen gör planeringar, ritningar och konstruktioner. De får i mindre grupper testa olika tekniker och matematiska tankar som de resonerar kring. Vi dokumenterar i både text och bild med hjälp av lärplattor och projicerar dokumentation som vi samtalar kring på våra möten.

I grupper om färre barn prövar vi nya tekniker som vi senare under dagen låter barnen arbeta mer självständigt med, alltid med en pedagog tillgänglig för reflektion och stöd. Detta ger utrymme att arbeta med projektet hela dagen.

  • Ni använder “green screen” tillsammans med barnen, kan du berätta lite om det?

– Green screen är ett verktyg som vi i mindre grupp började att pröva för att utveckla teknikerna både för vuxna och barn. Vi ser det som ett fantastiskt verktyg för barnen att synliggöra sina konstruktioner. Vi har till exempel tagit en bild på ett hus som några konstruerat. Sedan fick de se på den bilden som en karta. Den gröna bakgrunden var nu bakom barnen så för att kunna beskriva sitt hus fick de tänka spegelvänt. Det blev en utmanande aktivitet.

I appen Green screen kunde barnen sedan koppla samman fotot med filmen, förminska sig så att de passade in i huset i rätt proportioner och sedan spara filmen. Denna film visades upp för hela gruppen så nu har fler grupper gjort filmer, både av sina hus och av andra bilder som de sökt efter på internet.

När vi berättade för barnen om att Pedagog Göteborg visat intresse för arbetet med green scren ville de berätta om sina erfarenheter:

Jag tycker att det var roligt när de gick på lina och när de försvann ur bilden  – Tilda

När vi gjorde att vi var i huset så visade Camilla en bild så vi kunde se huset men då fick vi tänka som i en spegel – Lilly

Jag har lärt mig något nytt. När man ska filma barnen när de hoppar ifrån bordet så ska man hålla Ipaden stilla så blir det mer djup i filmen och det ser ut som att de hoppar rakt in i vattenfallet när de försvinner – Margareta

Green screen är ett bra digitalt verktyg för att utveckla källkritik.

 

  • Vem är du nyfiken på?

Jag är nyfiken på Anna-Karin Jansson som arbetar som pedagogista på förskolan Stella, i Gerrebacka på Hisingen. Hon brukar sammanfatta våra nätverk och studiedagar väldigt bra och hon visar stor respekt för det som diskuteras. Mina frågor är:

  • Vilken är den viktigaste uppgiften i rollen som pedagogista, anser du?
  • Hur ser planeringarna för nätverken ut? De är ett av de forum som inspirerar mig till att vidga mina tankar och mitt förhållningssätt.
  • Vilken område inom ditt uppdrag skulle du själv vilja utveckla? Vilken utveckling skulle gynna verksamheten mest? Vad värnar du om?