Bianca Danial arbetar som modersmålslärare på Introduktionsenheten i Östra Göteborg, där stadsdelens nyanlända elever får genomgå en grundläggande kartläggning av sin tidigare bakgrund, sina kunskaper och förmågor.

Foto: Alma Lorentzson

Foto: Alma Lorentzson

Bianca är utbildad språklärare i hemlandet Syrien, och talar arabiska och syrianska som modersmål. Att kunna kartlägga elever på deras modersmål, utan att ha en tolk som mellanled, ser hon som en fördel.

– Jag och eleven har ett gemensamt språk och eleven känner sig trygg med att läraren kommer att förstå allt.

Känner till skolsystemet

En annan fördel just i dag, när Bianca Danial kartlägger Robirto Jabro, som liksom hon kommer från Syrien, är att hon har kunskap om skolsystemet.

– Jag vet redan i förväg hur eleven ska ligga till, till exempel om eleven läst till årskurs 9 i Syrien, så vet jag på ett ungefär vilken svårighetsgrad av texten eleven kan läsa.

Läs en utförligare artikel om hur Introduktionsenheten i Göteborg arbetar med kartläggningar

Text och foto: Hanna Sandgren