VHETT-mässan på Trulsegårdsskolan bjöd på över 100 seminarier, workshops och andra event. I år fick stadsdelens förskolor ett tillfälle att mötas och inspireras med fokus på digitala verktyg och arbetssätt.

– IKT ska vara alla barns område och inte bara de barns som visar eget intresse för det. Alla behöver få ta del av de områden som finns nämnda i läroplanen, säger Ann Lindquist.

Genom att studera hur barnen tar till sig nya verktyg kan personalen se till att göra IKT tillgängligt för alla barn i gruppen. Att filma sig själv eller varandra i olika situationer för att se hur man som personal bemöter flickor och pojkar är också effektivt för ett medvetet genustänk.

– Vad har jag för egna förväntningar med mig i bagaget och hur kommer jag förbi dem? Det betyder något när jag planerar verksamheten. Att medvetet jobba med de här frågorna i vardagen kräver att arbetslaget är enigt och att man har en chef som uppmuntrar och efterfrågar.

Hon visar en bild av två barn som sitter bredvid varandra och klipper i ett papper.

– Till flickan säger vi: Å vad fint du pysslar! Till pojken säger vi: Oj, vad uppfinner du? Det är ett exempel på hur vi kan uttrycka oss olika till barnen, berättar Ann.

Ann Lindquist arbetar tre dagar i veckan på förskolan Amhultsgården i Torslanda vid sidan av sitt uppdrag som genuspedagog. Hon har också utbildat stadsdelens chefer i jämställdhetsintegrering och menar att jämställdhetsfrågan har kommit i skuggan av målet om en normkritisk förskoleverksamhet.

– Vi uppmanas att utgå från individen, då glömmer vi bort att det finns skillnader mellan hur vi bemöter barnen utifrån kön. Hur ställer vi frågor till flickor respektive pojkar och vilka ord använder vi? Vi har sex nationella mål om jämställdhet och dem måste vi börja jobba mot redan i förskolan, säger Ann Lindquist.

Text och foto Katarina Strandberg