• Hur har ditt dagliga arbetssätt förändrats med digitala verktyg – konkretisera gärna – och vilka vinster ser du för elevernas lärande?

– Det har förändrats ganska mycket; det gör det så fort man plockar in digitala verktyg i undervisningen. Det finns så många fler vägar för eleverna att arbeta mot målen och hos många elever ökar motivationen för att till exempel skriva.

– Digitala verktyg är inte lösningen på allt, men det blir en resurs och ett sätt för mig att kunna erbjuda eleverna olika lärvägar. Ett konkret exempel där det blivit stor skillnad är när vi jobbar med texter. Eleverna kan jobba på ett annat sätt; de kan gå in och ändra utan att behöva sudda. När de har skrivit berättelser har vi jobbat med att beskriva platser. Då är det lätt att gå in i dokumentet och redigera och lägga till och brodera ut i efterhand.

– Det är också lättare att arbeta med respons, både eleverna emellan och för mig, utan att behöva samla in papper. Responsen blir snabb och direkt. Classroom är ett fantastiskt verktyg, det använder vi mycket. Eleverna är också med och utvärderar appar och tillägg vi använder.

  • Vilka faktorer bedömer du har varit avgörande för ditt pedagogiska digitala utvecklingsarbete?

– Att få ett utrymme att lyfta arbetet kollegialt på skolan och att ge det tid – det är inte bara något man slänger in utan det måste vara återkommande. Vi har fått mycket tid att dela med oss och jobba kollegialt. Det finns också mycket på nätet; lärare idag är överlag bra på att dela med sig. Är man intresserad utbildar man sig själv hela tiden. Man testar själv och sedan på eleverna. Funkar något sprider man det vidare.

– Det är också avgörande att eleverna är med i processen. En dator är inte bara något som står, man måste ha en tanke när man jobbar med den – en röd tråd. Vi tar fram dem för att vi ska använda dem som komplement till annat vi gör. Att ha en chef som tror på en är också en avgörande faktor, att känna stöd i ryggen från ledningen. Tycker man också att det är väldigt roligt, så blir det ju intressant.

  • Vilka faktorer bedömer har du har varit avgörande för Bräckeskolans gemensamma utvecklingsarbete med IT?

– Först och främst att ha en ledning bakom sig som skapar förutsättningar för att kunna jobba digitalt och som också är intresserad och visar att det här inte är något vi kan välja bort. Alla måste vi ta oss an tekniken och skapa förutsättningar för att alla ska känna sig trygga med det. Vi lärare jobbar kollegialt och delar med oss så det blir ringar på vattnet. En person måste inte kunna allt, man kan lära ut till några andra som i sin tur lär ut till andra. Det tycker jag man ser nu när vi haft chromebooks några år, det kommer inte naturligt, men i många avseenden förenklar det.

– På skolan har vi gjort en egen torghandel under en studiedag, där lärarna blev indelade i grupper och hade miniworkshops kring programmering, Hjärntorget, med mera och lära sig av varandra. Det var väldigt uppskattat och det krävdes inte en stor insats för att visa upp vad man gör. Vi måste inte gå så långt – det räcker att vi tittar på varandra, för vi gör mycket bra grejer, men vi hinner inte alltid ta tiden att dela med oss.

  • Vem är du nyfiken på?

Jag är nyfiken på Juhani Jungstrand, lärare i år 4-6 på Lövgärdesskolan. Mina frågor är:

  • Du har nyligen besökt några skolor i London samt Bettmässan. Vad inspirerade dig mest vid skolbesöken?
  • Vilka nya erfarenheter har du med dig hem kring programmering?
  • Hur vill du arbeta vidare i Angered med de erfarenheter som du tagit till dig under resan?