Våra bloggar

Språkskatten

Jag heter Anna Månsson Nylund och jobbar som lärare på Nya Landamäreskolan i Biskopsgården. Jag är också språk- läs och skrivutvecklare på Västra Hisingen. Jag undervisar med inspiration utifrån Teachers College NYC och har kontinuerligt fördjupat mig i deras förhållningssätt bland annat via Center för skolutvecklings nätverk för språk – läs och skrivutvecklare. Jag har också deltagit i kurser vid Columbia University ett flertal gånger. Min undervisning både berikas och utmanas av de underbara elever jag möter i Biskopsgården med olika språkbakgrund. I min blogg har jag fokus på hur vi kan stötta våra elever att upptäcka och erövra den stora skatt som finns i språket!

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.