Konstnärliga fakulteten ERA – Educational Research in the Arts – forskning och utvecklingsarbete Podcast: Educational Research in the Arts

Konstnärliga fakulteten erbjuder ett stort antal fristående kurser inom lärarutbildning och pedagogik.

Fristående kurser på Konstnärliga fakulteten

På plattformen ERA – Educational Research in the Arts, hittar du information om forskningsprojekt, utvecklingsarbete och aktuella händelser.

Länk till startsidan

Pågående forskning

Educational Research in the Arts finns även som podcast. På forskningsplatformens hemsida kan du lyssna på intervjuer och samtal om forskning inom det estetiska och konstpedagogiska ämnesområdet.

Podcast: Educational Research in the Arts

Våra lärarutbildare och forskare kan kontaktas för frågor, föredrag samt samarbeten. Följande forskare in om det estetiska området vid Konstnärliga fakulteten kan kontaktas:

Högskolan för scen och musik

Carina Borgström Källén, docent musikpedagogik

Monica Lindgren, professor musikpedagogik

Niklas Rudbäck, universitetslektor musikpedagogik

Olle Zandén, docent musikpedagogik

HDK-Valand – Högskolan för konst och design

Bild

Beatrice Persson, universitetslektor bildpedagogik

Elin Låby, universitetslektor bildpedagogik

Margaretha Häggström, universitetslektor bildpedagogik

Marie-Louise Hansson Stenhammar, universitetslektor bildpedagogik

Tarja Karlsson Häikiö, professor bildpedagogik

Slöjd

Emma Gyllerfelt, universitetslektor slöjdpedagogik

Joakim Andersson, universitetslektor slöjdpedagogik