På webbplatsen hittar du introduktionskurser i Python och Microbit, övningar inom blockprogrammering samt olika byggprojekt med el och mekanik.

Här visar Hassene hur webbplatsen är uppbyggd och hur du hittar de olika delarna.

Här visar Hassene hur han strukturerar sin undervisning med hjälp av sin webbplats kombinerat med Google Classroom.

Till lärresursen