Hatretorikens offer består av en grupp människor medan mobbningens offer är enskilda individer. Likheterna handlar om de systematiska kränkningar och den obalans som finns i styrkeförhållandet. Både mobbning och hatretorik har långtidseffekter för de som utsätts vilket gör att de kan urskiljas från retande eller kränkande kommentarer.

Definitionen av mobbning har funnits i snart femtio år och handlar om när mänsklig kommunikation går fel. Genom bokens analys av definition av hatprat hjälper den till att återigen aktualisera frågorna kring mobbning.

Jag tänker att bokens definition av hatprat och mobbning kan användas av lärare i arbetet med elevgrupper, där de tillsammans tittar på hur vi kommunicerar med varandra, och sedan applicera de lärdomarna på större händelser i vårt samhälle – ser vi likheter? På så sätt kanske vi kan se mönster och prata om förändring.

I kapitlet om mobbning beskriver Anne Birgitta Nielsen vad som kännetecknar kränkande kommentarer, härskartekniker, hatretorik, mobbning, bitching, ironi, sarkasmer, nätmobbning, nättroll och retande. Som retoriker tar hon hjälp av begreppen ethos (tror vi på den som pratar), logos (argumentens sanningshalt) och patos (aktivering av känslor) som finns med i den jämförande analysen av både mobbning och hatprat. Ethos, logos och patos är användbara för att kunna analysera det som sägs, både visuellt och verbalt.

I sista kapitlet ”Hva gör vi med hatprat? – Ja, boken är skriven på norska men är inte svårläst,  uppmanar Nielsen oss att vara uppmärksamma på att vi måste ställa upp för varandra. Visst skulle vi i skolan kunna göra mycket mer kring detta och visst skulle lärare kunna göra god undervisning av hennes begrepp? Jag tror att eleverna längtar efter detta. Att tillsammans med sin lärare lättare kunna sätta ord på vad som händer i samhället och i vardagen.

Om du vill veta mer om hatprat kan du också läsa en intervju som Pedagog Göteborg gjort med författaren Anne Birgitta Nielsen: https://lartorget.goteborg.se/artikel/kritiskt-tankande-kan-stoppa-hatprat/