• Hur tänker du att man som pedagog fångar och utmanar barnens intressen?

– Vi jobbar projektinriktat och utgår från olika processer där vi tillsammans skapar sammanhang kring det som barnen är nyfikna på.  Just nu jobbar vi med insekter och har ett terrarium på avdelningen med snäckor som vi utforskar tillsammans med barnen. Vi integrerar lärande i bland annat naturvetenskap, matte, teknik och språk genom att utforska saker tillsammans. Barnen ställer hela tiden hypoteser som de får undersöka på olika sätt.

För att fånga barnens intresse och utmana dem vidare är det viktigt att vara en närvarande pedagog som genuint delar deras nyfikenhet. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att hitta vad det är som fascinerar barnen och vad vi ska utmana dem vidare i.

  • Miljöer för lärande och utforskande för barn 2-3 år: Vad tycker du är viktigt?

– Vi försöker alltid skapa en känsla och en atmosfär i våra miljöer, som ger ett lugn men ändå uppmuntrar till nyfikenhet och kreativitet. Det kan handla om att skapa olika dimensioner i rummet, bland annat med hjälp av att använda projektioner tillsammans med musik eller ljud och material.  Miljön ska vara öppen för insyn och inspiration men ändå så man får lugn och arbetsro på varje plats.

I miljön skapar vi mötesplatser för barnen där olika material presenteras på ett inbjudande sätt. Materialet vi väljer ut ska ha många möjligheter och uppmuntra till dialog och samspel mellan barnen. Genom att välja ut material som passar ihop och göra medvetna val när det gäller färger så kan vi erbjuda miljöer med rikt material utan att det ser rörigt ut.

  • Estetiska lärprocesser: Hur skapar ni som arbetslag en tillgänglig miljö där barnen kan uttrycka sig och skapa på många sätt? Vad är viktigt att barnen kan sätta händerna i?

– Vi tycker det är viktigt att erbjuda alla barnen ett rikt utbud av material som ska vara tillgängligt när de vill använda det.  Det kan vara kol, lera, akvarellfärger, olika typer av pennor och kritor och penslar. Vi använder även digitala verktyg som Ipad, kamera, mikroskåpägg och utforskande verktyg som förstoringsglas, luppar, ficklampor.

Materialet dukar vi upp och presenterar på ett estetiskt och tilltalande sätt för att bjuda in barnen i ett spännande sammanhang. Vi försöker skapa möjligheter för barnen att kunna använda materialen tillsammans på olika sätt, om man jobbar med lera kan man även lägga leran på overhead-apparaten och måla av den i projektionen som blir på väggen.

Vi har även dokumentationen från projektet tillgänglig för barnen på avdelningen så att man hela tiden kan jobba vidare med det som de är i. Projektet är även levande i det material vi väljer ut att ha på avdelningen. Vi organiserar hela tiden för att barnen ska bli sina bästa jag och utveckla en demokratisk kompetens i samspelet med andra.

  • Vem är du nyfiken på?

Christel Lundberg på förskolan Nova, avdelning Castor i Gerrebacka.

Frågorna jag vill ställa är:

– Hur tänker du kring digitala verktyg i miljön på avdelningen?

– Vad jobbar du/ni med för projekt och hur kopplar ni tekniken till dessa?

– Ni använder “green screen” tillsammans med barnen, kan du berätta lite om det?