Vad tänker ni att det mest utvecklande med förskolepodden är för er som förskollärare?

– I podden har vi möjlighet att tillsammans reflektera kring ämnen vi tycker är viktiga och relevanta för oss – saker som vi funderar på i vår vardag i förskolan. Vi lyfter det som kan kännas svårt, kopplar det till vårt uppdrag och tänker hur vi kan göra annorlunda i vårt arbete med barnen. Helt enkelt, vi bryter ner teorin och omsätter den i praktiken, vi gör det krångliga begripligt och till vårt eget.

– Till podden bjuder vi in personer som berättar om hur de tänker kring olika ämnen. Både forskare, kollegor och andra yrkeskategorier som kan berika vår förståelse i förskolan. På så sätt får vi ytterligare input till vårt uppdrag som förskollärare, nya infallsvinklar och nya saker att tänka kring. Det skapar ett ytterligare djup i vår förståelse och ger nya verktyg att använda i arbetet i barngrupp. Vi vill alltid att allt ska komma barnen till godo och vi vill göra skillnad för dem.

– Vi har också förmånen att få träffa och besöka andra förskolor och kollegor runt om i landet. Det ger hela tiden nya tankar om hur vi kan organisera arbetet, och vi har också bidragit till att andra förskolor kunnat gå vidare i sitt arbete. Ömsesidig kollegial fortbildning är enligt oss en av förskolediskursens största styrkor. Tillsammans har vi hittat ett hållbart sätt att arbeta, som vi kan dela med oss av till andra, både när vi möts och i vår bok, Uppdrag undervisning – med struktur och arbetsglädje. Det handlar inte om att få tips på vad man kan göra, utan om att förstå grundtankar och skapa strukturer och att organisera för utveckling och lärande utifrån de egna förutsättningarna.

– Vi har träffat en mängd olika människor med olika professioner, men vi kan ändå se den röda tråden i förskolan, hur allt vi gör hänger ihop och kopplas till det systematiska kvalitetsarbetet och till barnens lärande. Vi ser inte att förskolan består av en mängd olika uppdrag utan ett enda stort, där små delar bildar en självklar helhet.

Vad kommer att vara ert fokusområde under 2019 i podden?

– Vårt fokus i Förskolepodden är alltid att utgå från det vi är intresserade av och funderar kring just nu – samtidigt som vi vill ha en bredd i ämnesvalen. Att koppla ihop allt vi gör i barngrupp till aktuell forskning och styrdokument är ytterligare en viktig del – det är alltid där vi i förskolan behöver lägga grunden.

– Att tänka mer kring den reviderade läroplanen och hur vi kan tolka och tänka kring de nya formuleringarna och målen känns väldigt relevant under våren, till exempel hur förskolor arbetar med implementeringen. De förtydligade skrivningarna kring hållbar utveckling, jämställdhet, högläsning och undervisning är andra delar vi pratar mycket om och vi vill tänka mer kring. Sen är ju som alltid organisationen hjärtefråga för oss, hur vi skapar systematik och enkelhet i vårt utbildnings- och undervisningsuppdrag.

Vilket är ert budskap till oss som arbetar i förskolan utifrån det ni tagit med er från era intressanta möten i podden?

  • Krångla inte till det.
  • Tänk.
  • Jobba tillsammans.
  • Be om hjälp.
  • Fokusera på rätt saker.
  • Det positiva ska vara fem gånger mer än det negativa.

– Vårt uppdrag är inte omöjligt, det viktiga är att vi hittar arbetsglädje och aldrig slutar tänka och jobba tillsammans. Det går att förändra det som inte är bra, utveckling ska vara rolig  och vårt arbete är så mycket större än bara här och nu. Vi måste jobba för att utveckla och förbättra hela tiden – vi kan inte arbeta i nya organisationer med gamla sätt. Och såklart – tillsammans blir vi mycket bättre!

Vem är ni nyfikna på?

– Vi är nyfikna på Sofia Fredin, som arbetar som pedagogisk ledare på Skattegårdsvägens förskola. De frågor vi vill ställa är:

  • Vad är ditt uppdrag och hur ser din roll ut?
  • Hur arbetar ni med utveckling och kollegialt lärande?
  • Hur ska vi arbeta för ökad delaktighet hos alla som arbetar i förskolan, det vill säga, hur skapar vi en enig organisation där alla är med på tåget?

* Josefin Malm och Sofie Källhage driver förskolepodden “Vi pratar förskola” på sin fritid och den har alltså ingen formell koppling till deras anställning som förskollärare inom Göteborgs stad.