I år var drygt 50 elever anmälda till sommarskolan, och de undervisades av sex lärare, från Toleredsskolan och Santosskolan. Här har elever som inte nått ett E chans att under två veckor få tre timmars undervisning om dagen i ämnena svenska, engelska och matematik.

Alfons och Lovisa har båda precis gått ut nian på Toleredsskolan och läser engelska, för att kunna tenta av den och komma in på gymnasiet till hösten. Alfons vill gå el och automation och Lovisa vill gå musikallinjen på Mimers hus.

– Sommarskolan är helt okej, det är bra att man får försöka få betyg så man kommer in på gymnasiet, säger Alfons.

Lovisa håller med.

– Man kanske tänkte innan att det är tråkigt att gå i skolan på sommarlovet, men det är ändå bara på förmiddagarna, så det är okej. Och det är bra att kunna få betyg.

Att en hel kurs ska läsas in på två veckor är ändå inte så stressigt, tycker Alfons.

– Nej, det mest har man gjort innan.

Intensiv läsperiod

Det är endast niorna som avslutar sin sommarskola med att tenta för att kunna nå ett betyg. Sjunde- och åttondeklassarna är snarare på sommarskolan i utvecklingssyfte, berättar läraren Shabnam Davachi.

IMG_9780b

Shabnam Davachi, lärare Toleredsskolan.

– Där handlar det mer om att hänga med inför nästa år och komma ikapp, medan niorna tentas för att kunna fortsätta på gymnasiet, säger hon.

Hon gör sitt sjätte år som lärare på Toleredsskolan och sitt femte år på sommarskolan, som är något helt annat än den ordinarie undervisningen. 

– Det är jättestor skillnad. I vanliga fall har jag 26 elever och ska fokusera på deras individuella behov hela tiden, under ett helt år, medan jag på sommarskolan har fyra stycken elever, där jag kan fokusera enbart på det de behöver för att uppnå ett betyg.

– När jag har sjuor och åttor, som jag ska fortsätta ha nästa år, lär jag känna dem på ett annat plan, eftersom de är så få, och det är nyttigt. Dessutom ger sommarskolan mig tid att komma på uppgifter som jag kanske kan använda mig av även till hösten.

På sommarskolans två veckor ska eleverna lära sig motsvarande en termins undervisning, men Shabnam Davachi tycker ändå inte att det är svårt att få in allt på så kort tid.

– Det är faktiskt inte stressigt. Det är mycket upp till eleven, och bara för att man går i skolan mellan klockan 9 och 12 så slutar faktiskt inte skolarbetet där – eleverna måste fortsätta läsa hemma också. Gör de inte något hemma, då kan det bli stressigt för dem.

Många blir godkända

Ola Sundberg, rektor på Toleredsskolan, berättar att det går bra för de flesta som läser på sommarskolan.

– Av de i nian som tentar klarar sig i stort sett alla. Även för sjuorna och åttorna går det bra. Där är en del besvikna för att de inte får chansen att tenta av, som niorna gör, men lärarna på sommarskolan skriver ett omdöme till deras mentor om vad de gjort, så det hjälper dem också.

Text och foto: Hanna Sandgren