Hur kan Göteborgs stad bli bättre på att arbeta med VFU?

– VFU-koordinatorerna har en nyckelroll, eftersom de har väldigt god lokalkännedom, känner förskolecheferna, rektorerna och de lokala lärarutbildarna (LLU) på VFU-skolorna och förskolorna – plus att de känner lärarstudenterna.

– Därför är det viktigt att koordinatorernas uppdrag och förutsättningarna att genomföra det är likartade över staden. Detta jobbar vi för, liksom att koordinatorerna ska ha ett nära och regelbundet samarbete med rektorerna och förskolecheferna i sina stadsdelar. När samarbetet mellan rektor/förskolechef, koordinator och LLU fungerar bra är studenterna väldigt nöjda.

– Även de lokala lärarutbildarna, LLU, har en nyckelroll. De har behov av att få träffa varandra i nätverk och byta erfarenheter, prata om viktiga frågor och utmaningar i uppdraget. Till exempel kan LLU som tar emot studenter från olika program få möjlighet att lära tillsammans.

– I Göteborgs stad jobbar vi för att ständigt förbättra VFU och kvalitetssäkra den. Av studenterna får man många signaler om hur VFU fungerar. Den återkopplingen är självklart mycket betydelsefull att kunna utveckla VFUn.

Hur fungerar samverkan mellan staden och universitetet?

– Vi har en bra samverkan med universitetet. Men båda parter har sina uppdrag och syften med VFU – och önskar få ut så mycket som möjligt. Vi i staden styr alltså inte över hela innehållet i studentens VFU-tid, en del uppgifter som studenterna ska göra kommer från den ansvariga VFU-kursläraren på universitetet.

– Det är många olika behov som ska tillgodoses på 30 högskolepoängs VFU. Jag tycker personligen att 30 hp för verksamhetsförlagd utbildning är ganska lite för en utbildning som totalt är mellan tre och fem år lång.

Hur vet man att man är en bra LLU?

– Om studenten vågar testa nya saker, vågar göra fel och lära nytt – då finns goda förutsättningar för att studenten ska utvecklas och att både studenten och LLU kan se och bekräfta den utvecklingen.

– Det är viktigt att LLU uppmuntrar studenten att våga ställa utmanande frågor – det är ju genom de frågorna som verksamheten får möjlighet att utvecklas och studenterna blir säkrare i sin yrkesroll. Studenten kommer ut med färska kunskaper om den vetenskapliga och teoretiska grunden för en bra undervisning. LLU får då stämma av sin vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet mot studentens teorier, vilket ger möjlighet att växa i den egna professionen. LLU:arna är också en viktig aktör i den egna skolans/förskolans verksamhetsutveckling.

– En signal om att LLU gör ett bra jobb är ju att studenterna vill komma tillbaka till samma skola efter sin första VFU-period. När det inte fungerar får koordinatorn signaler antingen från skolan eller studenten. Då är det koordinatorns ansvar att hitta en lösning tillsammans med de olika parterna.

Hur viktigt är en väl fungerande VFU-organisation för stadens chanser att möta det stora behovet av lärare och förskollärare?

– Vi ser att de skolor som är riktigt vassa på VFU har betydligt lättare att rekrytera behörig personal.

– För en rektor är det en ypperlig möjlighet att lära känna studenterna som en potentiell ny medarbetare. För studenten är det en ypperlig möjlighet att känna efter – kommer jag att trivas på den här skolan? Det är en bra start och trygghet att börja sitt första jobb på en skola som man känner.

Vilka är utmaningarna i att jobba som koordinator?

– Du måste vara din egen motor, ha ett driv. Du ska skapa goda plattformar, forum och nätverk för alla aktörer som är involverade. Du ska samarbeta med väldigt många aktörer.

– En viktigt del av uppdraget är att arbeta med rektorer och förskolechefer för att ge LLU så bra förutsättningar som möjligt, så att de tex kan delta i fortbildningar och kurser och att det skapas mötesplatser för LLU. Så koordinatorn har stor betydelse för att skapa ett engagemang för VFU-frågor hos ledningen.

Vem är du nyfiken på? 

AnnCharlotte Hartelius, rektor på Kålltorpsskolan. Mina frågor är:

  • Vilka vinster får din skola genom att ta emot lärarstudenter?
  • Hur skulle du vilja motivera och ge förutsättningar för dina lärare att gå handledarutbildningen på 7,5 hp?
  • Vad är viktigast – mer generellt – för att din skola ska lyckas rekrytera de lärare ni behöver?

 

FAKTA om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och hur den organiseras i Göteborgs stad

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ger lärarstudenter möjlighet att praktisera sina teoretiska kunskaper ute på förskolor och skolor och ställa dessa i relation till den beprövade erfarenhet och kunskap som lärarna har.

Samtliga stadsdelar och gymnasieområden har VFU-skolor/förskolor
som tar emot lärarstudenter. Ute i verksamheterna handleds studenterna under VFU-perioden av en lokal lärarutbildare, LLU, som har detta som ett särskilt uppdrag utöver sin lärartjänst.

Det är VFU-koordinatorn i varje stadsdel/gymnasieområde som i samarbete med förskolechef/rektor placerar studenterna på en skola/förskola, utifrån studenternas önskemål, vilket program de går och inriktning.