David Holm står framför klass 7f i skolans aula. På en skärm varvar han tydlig infografik som visar på olika nivåer av levnadsstandard med bilder från sina egna erfarenheter i ett klassrum i Kenya. Det är milsvid skillnad mellan det kala klassrummet på bilderna, med svart tavla och utan glas i fönstren, och på den välventilerade, ljuddämpade aulan med flera digitala skärmar, graderad sittning och mild färgskala.

Värdefull resurs för skolor

David är lärare på Santosskolan, men är också en del av nätverket Sida alumni som erbjuder föreläsare som själva har erfarenhet av utvecklingsländer. Skolor, företag, myndigheter, organisationer och föreningar kan utan kostnad boka in någon från nätverket. David har som mål att alla klasser på hans skola ska få en föreläsning om de globala hållbarhetsmålen under 2018.

Eleverna i klass 7f vet redan att David har varit i Kenya och att Sida är en myndighet som arbetar mot fattigdomen i världen, men den här föreläsningen har de inte hört förut. David använder Gapminders uppdelning av världens befolkning i fyra kategorier efter levnadsstandard, där nivå 1 är extrem fattigdom och nivå 4 är de rikaste i världen.

– Var tror ni att vi befinner oss enligt den här skalan?

De flesta eleverna gissar på nivå 3, och blir förvånade när de inser att de räknas till den rikaste delen av världen.

– De fattigaste är de som tjänar mindre än två dollar om dagen och som måste gå långt till fots varje dag för att hämta vatten. Oftast har de inte råd eller möjlighet att låta sina barn gå i skolan, berättar David.

Ger hopp inför framtiden

Inspirerad av den bortgångne men högaktuella läkaren och statistikgurun Hans Rosling vill David att eleverna ska få med sig en realistisk bild av hur det ser ut i världen. Han vill också ge en känsla av hopp, att mänskligheten får det bättre och bättre och att vi alla kan göra mycket för att hjälpa till. Det är här de 17 globala hållbarhetsmålen kommer in i bilden. De handlar om saker som rent vatten och sanitet, god utbildning för alla, hållbar konsumtion och jämlikhet. Mål nummer ett är att utrota fattigdomen, och statistiken som David har på skärmen visar att den mest extrema fattigdomen snart kan vara ett minne blott.

– 1990, samma år som jag föddes, var 40 procent av världens befolkning extremt fattiga, alltså nivå 1. Idag är den siffran 10 procent, och om det fortsätter i den här takten kommer den extrema fattigdomen vara helt utrotad om 12 år.

Efter dagens lektion verkar eleverna framför allt tagna av insikten att de tillhör de mest priviligierade i världen.

– Jag fick information om hur andra har det i världen och en ny världsbild, säger Caspian Wiksten.

– Ja, man tänker ju till efter att ha sett hur dåligt andra har det och kanske inte klagar så mycket, säger Madeleine Dzafic.

De tycker båda att det är lättare att ta till sig budskapet när de vet att David har varit på plats och kan visa egna bilder och berätta anekdoter från sin tid i Kenya.

David Holm är utbildad lärare och anställd på en skola, men han tycker att andra skolor ska ta chansen och använda sig av Sida alumni. Eftersom det i organisationen finns personer med många olika yrken kan man få nya perspektiv kopplat till olika ämnen, inte bara samhällskunskap.

– Det är ett effektivt och roligt sätt att få eleverna att utforska och upptäcka de globala hållbarhetsmålen. De får tillgång till en person som bidrar med ett annat perspektiv och en spetskunskap inom den personens område – och dessutom helt gratis!

Detta är Sida alumni

Sida alumni är ett nätverk av människor med olika bakgrunder som nyligen gjort en fältstudie eller praktik i ett utvecklingsland. Det kan till exempel handla om ingenjörer, statsvetare, lärare och ekonomer som fått utbildning i hur de genom värderingsövningar, levande exempel och interaktivitet kan dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. På Sidas uppdrag och med sina egna erfarenheter som grund föreläser och sprider kunskap om bistånd och de globala hållbarhetsmålen.