Hur ser din önskeskola ut?

– Jag tror att skolan måste ta in samhället i undervisningen än mer än vad den redan gör. Vi skyddar gärna eleverna för den verklighet vi själva faktiskt lever och verkar i vilket gör att det lätt uppstår konflikt mellan formulerade- och situerade syften.

– Det är lätt att låta pretentiös och naiv när man närmar sig slutet på sin utbildning men jag vill tro på en skola för alla. En skola där alla elever ges möjligheten att utvecklas med samtiden för att förstå hur man också fortsätter att lära sig i framtiden. Skolans reformationshets må i viss mån ha stagnerat, men det kan man tack och lov inte hävda om varken samhälle eller elev. Den skola som arbetar aktivt med att få alla elever att flyga av nyfikenhet och av hunger att vilja delta är den skolan jag vilja jobba på!

Hur är en riktigt bra lärare, det vill säga, vilka kompetenser vill du odla hos dig själv?

– En bra lärare bör utmana eleverna att tänka i större sammanhang kring vad vi lär oss i skolan och varför vi lär oss det vi gör. Normkritik, empati och ett fokus kring problemlösning är värden och förmågor jag anser vara nödvändiga för en lyckad och engagerande undervisning.

Vad ser du mest fram emot i ditt nya arbete?

– Min kreativa sida kommer att få blomstra! Jag vill tro att nya uppslag till lärande bör samsas med elevnära syften och pedagogiska ramverk i kombination med intresseväckande innehåll för att möjliggöra ett självreflekterande och kreativt lärande. I yrkesrollen finns det plats för kreatörer som tillsammans med elever anpassar och producerar lärande i stunden. Jag ser absolut fram emot att få möjlighet att verka som en problemlösande kreatör, och att koppla reella syften med roliga, relevanta uppslag kräver ibland wi-fi, blod, svett och tippex.

Vem är du nyfiken på?

En pedagog som brinner för undervisning i programmering. Jag vill fråga: Varför anser du att vi bör införa programmering i läroplanen? Vad anser du vara en bra och relevant undervisning av programmering? Vilka är de största svårigheterna du möts av när det gäller undervisning i programmering?