• Vad är ledarskap för dig?

– Ledarskap för mig är att vara den som leder ett arbete i rätt riktning. Det är att lyckas entusiasmera och fånga upp verksamhetsfrågor och utvecklingsfrågor som gör att vi kan leda arbetet framåt. Det är även att vara den som stöttar och är en trygg person att luta sig mot när det blåser lite. Jag tror på att vara en relationsbunden ledare, men att ändå vara professionell för att kunna fatta beslut. Men om jag skapat mig en relation till mina anställda är det mycket enklare att leda, eftersom jag har fått en större förståelse. Jag ser mig som en familjär ledare med professionell karaktär.

– Ett ledord i mitt ledarskap är tillsammans. Jag är ingen ensam ledare, utan en ledare som gärna leder tillsammans med andra för att fånga upp andras styrkor. Då får alla göra det de är bäst på. Jag är inte bäst på allt men jag är nyfiken på allt.

– Jag tror också att jag har nytta av att jag är utbildad Olweusinstruktör. I arbetet med diskriminering och likabehandling har jag nytta av att ha den erfarenheten. Det har också präglat mitt ledarskap och skapat en tillsammanskänsla där allas röster är lika mycket värda.

  • Vilka verktyg använder du för att skapa entusiasm i din personalgrupp?

– Jag är förebildlig och visar att jag vågar testa nya saker. Jag tror på att om jag testar saker och är delaktig i processen är det väldigt mycket enklare att få med andra människor. Till exempel när jag som rektor vill göra ett förändringsarbete och implementera digitalisering, då måste jag visa att jag är förändringsbenägen och visa på olika metoder, så att lärarna också vågar förändra sin undervisning. De blir entusiasmerade och tänker förhoppningsvis ”så kan vi också göra”. Jag vill att lärare när de har haft ett möte med mig ska känna ”Det har jag inte tänkt på – det kan vi testa i vårt arbetslag”. Jag måste också vara kunnig, ha koll på vårt systematiska kvalitetsarbete och tydligt visa vart vi är på väg. Lärarna ska kunna vara trygga i att de vet att rektorn vet vad vi ska göra och det skapar stor entusiasm.
– Jag är också en närvarande, verksamhetsnära rektor. Jag är med på lektioner, arbetslags- och föräldramöten och jag tar del av planeringar. Nu har jag bara varit på Bjurslättsskolan i tre månader, så jag har ännu inte kunnat vara så verksamhetsnära som jag önskat, men det är dit jag strävar. Det jag har gjort istället så länge är att ta hjälp av arbetslagsledare för att leda arbetet tillsammans med mig och jag har byggt upp en ledningsgrupp och en arbetsgrupp utifrån förstelärarna, så de driver skolutveckling och är med och implementerar våra tankar. Vi har avsatt tid för skolutveckling, när vi inte ska ta upp elevärenden utan helt ägna oss åt skolutveckling.

  • Använder du din bakgrund som musik- och matematiklärare i din rektorsroll?

– Ja. Framförallt har jag nytta av att ha varit musiklärare under så många år. Jag använder ofta musiken som verktyg, och har regelbundna sångsamlingar på skolan, där vi alla, personal och elever, sjunger och dansar tillsammans. Det är en rolig grej som ger en känsla av gemenskap. Sedan använder jag mycket musik och drama när jag hälsar på i klasser och jag har nästan alltid med mig Mamma Mu och Kråkan. Då är jag också förebildlig för lärarna och visar till exempel att jag kan fånga koncentrationen hos en elevgrupp genom att de får prata med Kråkan eller min förtrollade gitarr Bertil istället för mig. Gitarren har jag använt mig av mycket och matematiken har också kommit in när vi tillsammans sjungit räknesånger och lärt oss om räknesätten.

– Jag sjunger ofta mina tal på avslutningar och jag brukar inleda mina möten med musik och en så kallad hej-sång. Det är ganska avväpnande att rektorn sitter vid flygeln när mötet inleds! Varje år när de blivande förskoleklasserna kommer på besök förvandlas jag till en julgran, med grön kappa och hatt. Vi har en utomhussamling och dansar långdans och sjunger vintersånger. En gång var jag utklädd till Pippi Långstrump och jag använder mig flitigt av sången ”Hej Monika” så eleverna vet vad deras rektor heter. Jag tror att man måste vara lite galen för att vara rektor! Lite orädd och ibland måste man träna på att vara avväpnande för att inte ta åt sig personligt och låta saker krypa innanför skinnet.

– Min lärarbakgrund inom matematik och musik gör att jag har väldigt god insikt i hur det är att undervisa i estetiska/praktiska ämnen såväl som teoretiska, vilket är bra när jag gör tjänstefördelningar. Jag vet att det krävs helt olika för- och efterarbete beroende på vilken roll du har på skolan. Jag har både förståelse för att gitarrer måste strängas om och att det tar tid att rätta matteböcker. Jag har också jobbat nära andra praktiska ämnen och matematiken gjorde att jag var nära NO-ämnena, så jag har fått en bred insyn i många ämnen i läraryrket. Jag känner att jag har en stor förståelse för de olika yrkesgrupperna.

  • Vem är du nyfiken på?

Jag är nyfiken på Anna-Kristina Jerlhag, rektor på f-3, Långmosseskolan. Frågorna jag vill ställa är:

– Jag vet att du tillsammans med kollegiet inspirerats av undervisningsteorier ni bland annat mött utomlands. Kan du berätta om de teorierna och hur ni använder dem?

– Jag har förstått att du är en entusiastisk och engagerad rektor. Var hämtar du kraft ifrån?

– Hur prioriterar du tiden så att du hinner med?

– Vad är du mest stolt över i utvecklingsarbetet ni har haft på skolan?