• Jag vet att du tillsammans med kollegiet inspirerats av undervisningsteorier ni bland annat mött utomlands. Kan du berätta om de teorierna och hur ni använder dem?

– Vi har varit på Teachers College i New York och där har man en speciell undervisningsmetodik som ger lektionerna en tydlig struktur. Lärarna arbetar med att modellera för eleverna, det vill säga mycket tydligt visa vad det är man ska göra. Det är ett språkutvecklande arbetssätt där man arbetar med begrepp. Lärarna har ett tydligt mål och syfte med sina lektioner, höga förväntningar på sina elever och det råder en samsyn i kollegiet kring hur lärandet ska gå till. Det finns utrymme och strukturer för kollegialt lärande; man coachar varandra och reflekterar tillsammans kring förhållningssätt, till exempel.

Jag är dock av den åsikten att man inte bara kan flytta över något från en kontext till en annan. Så jag och de pedagoger som varit där vill främst inspirera kollegorna att tänka i liknande banor. Vi gör detta på vårt sätt. Men det ligger i linje med Läslyftet, Mattelyftet och nu Digilyftet som vi deltar i. Vi rättar också alla nationella prov tillsammans och tar tillvara varandras olika kompetenser så mycket det bara går.

  • Vad är du mest stolt över i det utvecklingsarbete ni har haft på skolan?

– Vårt hälsofrämjande arbete. Långmosseskolan arbetar med ett långsiktigt hälsoarbete, HUGA (Hälsa Unga Grundskolan Angered), som ska ge varaktiga positiva folkhälsoeffekter hos både elever och pedagoger. I juni 2015 blev vi som den första skolan i Angered silvercertifierad i HUGA och nu har vi även nått guldnivån.

Ett konkret exempel på detta är så är att våra elever gick jorden runt nyligen. De gick runt skolan och samlade varv och fick pärlor för att synliggöra sina varv. Dessa sattes sedan upp i bamba. Vi har även haft extraidrott, löparskolor och jobbar med att matstunden ska vara lugn. Så först äter alla under tystnad, sedan är det fritt fram för samtal. Men tystnaden är viktig för att alla ska hinna känna vad maten smakar och för att hjärnan ska få en paus under dagen.

Utöver kost- hälsa -sömn-paketet så har vi också inom ramen för det hälsofrämjande arbetat med delaktighet och estetiska upplevelser av både musik och konst. Vi utbildar ju för framtiden och det är viktigt att de som ska bära samhället då ska vara så hela som möjligt!

  • Jag har förstått att du är en entusiastisk och engagerad rektor. Var hämtar du kraft ifrån?

– Jag får kraft av att se mina medarbetare och barnen i skolan växa och att jag befinner mig i ett sammanhang där jag vill vara. Att verkligen gå hem i tid, att stänga av telefonen när jag är ledig, att promenera och delta i roliga diskussioner ger också återhämtning och därmed nya krafter.

  • Hur prioriterar du så att du hinner med allt vad en rektor ska hinna?

– Jag är bra på att delegera och har ju både en biträdande rektor, förstelärare och arbetslagsledare runt mig. De är mina förlängda armar och experter som är med och driver processer. De har mandat att leda det pedagogiska arbetet och jag pushar och peppar och ger förutsättningar.

Känner mina medarbetare delaktighet så tar de också ansvar. Jag tycker att jag och mina pedagoger har ett fint samarbete. Att vi är bra på att hitta varandras styrkor och bygga en verksamhet som baseras på våra olikheter.

  • Vem är du nyfiken på?

Kristin Olsson, förstelärare på Svartedalens skola i Biskopsgården.

Frågorna jag vill ställa är:

– Du har jobbat som lärare i många år, vad driver dig?

– Hur utvecklas du som lärare? Vad får du inspiration av/ från?

– Du har ju även arbetat i ett flertal områden, vilka är de största skillnaderna och varför har du valt att arbeta i Biskopsgården?