Hur leder du arbetet för hållbar utveckling på Glöstorpsskolan?

– Vårt arbete samlar vi under rubriken ”Hållbart liv”, och vi har flera olika aktiviteter som läggs under det temat. Vi vill gynna aktiviteter som skapar ett långsiktigt välmående. Vi började ett samarbete med Lärande hållbara måltider i Göteborg för drygt tre år sedan och därefter började vi samla ihop många aktiviteter under temat ”Hållbart liv”.

– Lärande hållbara måltider har inspirerat oss mycket och gör fortfarande. Vi började med att utbilda både personal och elever i hållbara måltider. Eleverna i åk 8 fick bland annat laga måltider som är ekologiska och hållbara, tillsammans med en utbildad kock, och vi har gjort studiebesök på andra skolor i Sverige som också arbetar med detta. Detta är en del under paraplyet ”Hållbart liv”.

– Andra delar är till exempel att vi sedan länge har erbjudit eleverna att välja olika profiler, som till exempel musikal och idrott. Detta läsår har de bland annat möjlighet att prova på ridning på en ridskola i närheten av skolan – något de kanske inte skulle prova annars. Körsång, drama och idrott gynnar också ett hållbart liv.

– När Skolverket tar upp lärande för hållbar utveckling pekar det också på hur vi förhåller oss till varandra och vi har en rutin på skolan att direkt följa upp en konflikt eller en kränkande handling. Vi följer upp med systematiska samtal med eleverna, var för sig och tillsammans med en samtalsledare. Det här systemet kräver tid, engagemang och uthållighet av personalen, men det är något som är viktigt för oss och som vi gör hela tiden.

– Skolan är också sedan många år miljödiplomerad. Alla de här sakerna hamnar tillsammans under temat ”Hållbart liv”.

Vad är ditt huvudsakliga mål med att utveckla arbetet för ett ”Hållbart liv”?

– Att eleverna ska få kunskap och rutiner för ett välmående och hållbart liv. Det genomsyrar livet på skolan, till exempel att bamba serverar mycket sallad och eleverna vänjer sig vid att äta vegetariskt och kan fortsätta med det utanför skolan.

– Jag vill att de elever som lämnar Glöstorpsskolan ska ha en ökad medvetenhet kring resursanvändningen i samhället. Att de ska veta vad de kan bidra med för att göra det bättre. Det som är roligt är att detta inte ”bara” är en vision – det är något vi jobbar med sedan flera år tillbaka och vi vill inte släppa det. Varje år går elever ut från Glöstorpsskolan och kan leva ett väldigt hållbart liv. Sedan är det viktigt att poängtera att vi lägger resurser på både personal och elever varje år. Vi behöver alla ändra vårt sätt att tänka och göra; inte bara eleverna.

Hur involveras hållbar utveckling i samtliga ämnen?

– Varje höst har vi en temavecka med studiebesök och aktiviteter, där alla ämnen är involverade i hur man bidrar till ett hållbart samhälle. Men utöver det jobbar vi hela läsåret med hållbar utveckling, det är tydligt uttalat i många ämnen. Musikal- idrotts- och friluftsprofilerna jobbar vi med varje vecka, vilket betyder att vi har schemalagda aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt och hållbart liv.

Vad tänker du om Skolverkets utmärkelse “Skola för hållbar utveckling”?

– Jag kände inte till den tidigare, men nu när jag tittar på den tror jag att det kan vara en idé att vi söker den. När jag läser Skolverkets kriterier ser jag att vi faktiskt redan uppfyller dem. Det vore roligt att få ett kvitto på vårt arbete!

Vem är du nyfiken på?

Hamid Zafar, rektor på Sjumilaskolan. Jag hör om positiva krafter där, och om att verksamheten har  vänt  utvecklingen den senaste tiden. Mina frågor är:

  • Vilka förändringar krävdes?
  •  Vilka var de viktigaste insatserna för att nå förändring och vilket resultat har de gett?
  •  Hur ser din vision för Sjumilaskolan ut?
  • På vilket sätt kommunicerar du den visionen till personal, elever och vårdnadshavare?