Föreläsningen hölls på Burgårdens konferens den 15 augusti.

Föreläsningens fokus är teknikutvecklingens påverkan på medborgare och samhälle. Anders talar om digitaliseringen – dess risker och möjligheter.

I den workshop som följde på föreläsningen diskuterades bland annat på vilket sätt digitaliseringen berör innehåll och teman i kursplanerna. Hur ser undervisning ut som utvecklar elevernas digitala kompetens?

Anders är teknikjournalist och författare och tillsammans med Carl Heath upphovsman till podcasten Digitalsamtal. I våras kom han ut med boken Skolan i en digital omvärld (Lärarförlaget 2018)

 

Anders presentation i pdf-format 

Del 1 – Förstå digitaliseringens påverkan på samhället, ca 40 min

Del 2 – Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt, ca 29 min

Del 3 – Kunna använda och förstå digitala verktyg, ca 44 min

Del 4 – Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling, ca 13 min