Mats presentation i pdf -format

Kursen “Elements of AI – Grunderna i artificiell intelligens” är en gratis webbkurs.  Kursen är skapad av Reaktor och Helsingfors universitet och har målet att så många som möjligt ska förstå vad AI är. Grunderna i AI kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt. Mer om kursen Elements of AI >>

Kursen finns på engelska och finska och kommer snart på svenska. Du kan anmäla dig till nyhetsbrevet för att få veta då den svenskspråkiga kursen publiceras.

 

 

 

Fil dr Mats Nordlund har en bakgrund från ledande befattningar inom akademi och industri i Europa, USA och Ryssland. Han har arbetat som teknologistrateg på Saab Aero och nyligen avslutade han en anställning som vice VD för Skoltech – ett forskningsprogram inom det ryska federala moderniseringsprogrammet i samarbete med MIT, Massachusetts Institute of Technology.