“Såväl arbetslivets som vardagens digitalisering knyter an till utvecklingen av allt mer avancerad digital teknik. Teknik som förväntas ta över inte bara fysiska aktiviteter, utan också intellektuella (artificiell intelligens). Att automatisera intellektuella aspekter av arbete och vardag är på många sätt annorlunda från fysisk automatisering. Förändringen innebära att vi behöver utveckla idéer om vad vi vill att barn, arbetande och medborgare behöver kunna, veta och förstå i samhället. Och vad detta innebär för framtidens skola?”

Föreläsningen hölls den 30 januari 2019 på Center för Skolutveckling.

AI – människor, maskiner och skolan – 1 h 32 min

 

Mer information om och anmälan till del två – Artificiell intelligens – hur tar vi tillvara möjligheterna?  – hittar du här.