Våra bloggar

Ämnesöverskridande undervisning med R2L

Välkommen till vår R2L-blogg!

Vi som skriver i den här bloggen heter Anna Ahlcrona och Frida Andersson och arbetar som förstelärare på Internationella Engelska Skolan i Krokslätt i Göteborg. Vi arbetar med och leder ett ämnesöverskridande implementeringsarbete genom Reading to Learn-metoden (R2L) i kombinationerna svenska/svenska som andraspråk ihop med NO/SO, i årskurserna 3, 4, 5 och 6.  

Vi kommer att dela med oss av inblickar i arbetet i klassrummen, men också av tankar och diskussioner kring det språkinriktade skolutvecklingsarbetet som vi har påbörjat tillsammans med våra kollegor under det här läsåret.

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.