Christina LöfvingVarför behövs denna forskning?

– Uttrycket digital kompetens har funnits med i läroplanen sedan 2018, men kan vara något svårdefinierat. Det saknas forskning om kopplingen mellan elevers digitala erfarenheter och undervisningen i skolan och därför är jag oerhört tacksam om ni skulle vilja låta er skola delta. Resultatet från studien kommer publiceras i en kommande avhandling.

På vilket sätt kan det gynna skolan att vara med?

– Samarbetet innebär att jag som forskare kommer ut till skolan och leder det kollegiala samtalet i flera grupper. Hur grupperna ser ut bestäms av skolan utifrån vad som passar dem bäst. Förhoppningsvis gagnar det även skolan då det kan bli ett gott samtal som leder till ökad kunskap lärarna emellan.

– Det är tänkt att kunna bli en win-win-situation för de skolor som önskar ett sådant samtal och önskar träffa en forskare. Finns intresse kan det bli ett samarbete som fortsätter i någon form, men det är inget som behöver bestämmas direkt, säger Christina. Resultatet från studien kommer publiceras i en kommande avhandling.”

Intresseanmälan och frågor

Christina svarar gärna på frågor och skickar mer information om någon skola är intresserad.  Det är viktigt att kontakten går via skolans rektor, eftersom denne beslutar ifall skolan ska ha möjlighet att delta.

Kontakta Christina så snart som möjligt, eftersom antalet platser är begränsade. Samtalen planeras att genomföras hösten 2021, men exakt tid kan anpassas efter era möjligheter att delta.

E-post: christina.lofving@ait.gu.se

Mobil: 0709-650300