En poddcast av Förskoleförvaltningen för dig som vill veta mer om digitalisering kopplat till förskolans uppdrag.

Inbjudna gäster kring aktuella ämnen

I poddcasten Förskola 2PoddNoll har vi pedagogiska samtal om förskola och digitalisering. Vi bjuder in intressanta gäster och tar upp aktuella ämnen. Poddcasten leds av Stefan Osla, chef för enheten Digitalisering och innovation, och Regina Enedahl, utvecklingsledare på samma enhet.

Samtal om lärande, utveckling och digitalisering

I denna poddcast pratar vi om förskolans uppdrag som bland annat är att få barn att förstå och kunna använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar deras lärande och utveckling. Vi pratar om vikten av källkritik redan på förskolan och om den senaste forskningen inom förskolans digitalisering. Vår ambition är att skapa en bro mellan förskolepersonal och sprida kunskap om digitaliseringens möjligheter i förskolan.

Till podden