– Det var inget självklart beslut att ta jobbet som förskolechef, eftersom jag då lämnade ett jobb som jag trivdes väldigt bra på, säger hon.

Karolina hade då jobbat inom förskolan sedan mitten av 90-talet, och de senaste sex-sju åren i förskoleklass, bland annat med ett tydligt uppdrag att få in förskolepedagogiken i förskoleklassen. Hon hade under tre-fyra år även jobbat 20 procent som förskoleklassutvecklare i Västra Göteborg.

– Det var jättespännande, blev något annat en dag i veckan, samtidigt som jag var tillbaks i kärnverksamheten de andra dagarna.

Karolina bestämde sig för att söka jobb som förskolechef eftersom hon såg det som en förlängning av jobbet som verksamhetsutvecklare.

– Sedan innebär såklart jobbet väldigt mycket mer än verksamhetsutveckling, men den tiden gav mersmak att jobba med vuxna. Att få leda ett gäng vuxna och tillsammans få skapa en bra förskola. Men den största anledningen är nog att jag tror att det är bra att ibland göra annat och testa sig fram för att utvecklas.

Har nära till verksamheten

Sedan ett halvår tillbaka är hon chef över sammanlagt åtta avdelningar på förskolorna Låssby 55 och Gamla Tumlehedsvägen 100-104.

Att hon som chef är förskollärare och kommer direkt från verksamheten ser Karolina Nygren som en fördel.

– Jag har så nära till verksamheten – jag var ju nyss där själv. Det är lätt för mig att sätta mig in i alla känslor hos personalen – från glädjen att jobba med barn till frustrationen över att till exempel inte få ut sin reflektionstid. Jag har också läroplanen med mig.

Det faktum att Karolina så nyligen varit ute i verksamheten gör att hennes bild av förskolan är väldigt aktuell.  

Samtidigt ser hon att chefer som kommer från andra håll kan ha andra fördelar.

– Nu går vi in i en period där vi försöker bryta många mönster inom förskolan och det kanske är lättare för någon som kommer utifrån att luckra upp det. Med en annan erfarenhet i botten blir det lättare att bara kasta upp alla bollar, för man bär inte med sig de här mönstren själv.

Vad krävs för att bli en bra förskolechef?

– Väldigt mycket lyhördhet, engagemang, en förmåga att ha många bollar i luften och kunna sortera och prioritera. Det krävs att man har en lust att fortfarande vara i verksamheten, då tror jag man blir bra som chef. Det krävs också att man klarar av att bryta av och lämna jobbet – för det är ju pågående processer hela tiden, så det skulle gå att jobba dygnet runt.

Verksamhetsutveckling – ett vitt begrepp

En utmaning i arbetet för Karolina har varit att se saker utifrån sin nya roll och till exempel läsa läroplanen utifrån ett ledarperspektiv.

– En annan utmaning är rekryteringsläget. Det är väldigt svårt att hålla en bra kvalitet när det inte är så många sökande till lediga tjänster. Då gäller det att tänka ut nya sätt att rekrytera på, tänka i andra banor än vi är vana vid och utveckla det arbetet.

När Karolina Nygren tog jobbet som förskolechef hade hon en bild av att verksamhetsutveckling var lika med pedagogik.

– I verkligheten handlar verksamhetsutveckling lika mycket om allt från omorganiseringar till mindre barngrupper, så det är en utmaning att överhuvudtaget hitta plats för diskussioner kring pedagogik. Jag tror att många söker sig till ett sådant här jobb för att de är intresserade av de frågorna, men i verkligheten hinner man tyvärr inte ägna så mycket tid åt pedagogiska diskussioner som strävar framåt.

Hon säger att hon gärna skulle rekommendera andra förskollärare att bli förskolechefer, men att arbetet också måste utvecklas för att bli mer hanterbart.

– Jag är en teamperson, så jag tycker att det här jobbet är ensamt. För mig händer det mycket i dialog med någon annan. Jag tror att om man jobbade i par så skulle fler lockas till det här arbetet.

Samarbete på chefsnivå

En dag i veckan arbetar Karolina i team, men då i ett större sammanhang tillsammans med fyra andra förskolechefer.

– Vi har gått fram tillsammans med gemensamma beslut, vi jobbar för större likvärdighet och tydligare systematiskt kvalitetsarbete i vårt team och vi har till exempel anställt pedagogistor.

Vad är allra roligast i ditt jobb?

– När jag har verksamhetsnära diskussioner med mina medarbetare och kollegor i olika sammanhang. Det är också väldigt roligt och spännande att vara ute i verksamheten och se vad som händer och hur de arbetar.

Och halvvägs in på den egna testperioden får vi se hur framtiden blir för förskolechef Karolina Nygren.

– Jag tycker att alla människor ska vara där de gör bäst, och jag är fortfarande inte övertygad om var jag gör bäst. Jag har gett mig själv ett år. Nu har det gått ett halvår. Vi får se var det landar.