Victoria Claesson, planeringsledare på Utbildningskansliets avdelning Planering och utveckling, du handlägger UBF:s ansökningar till Skolverket. Vad är ”Statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen”?

– Det är ett förmånligt bidrag för behöriga yrkeslärare att kompetensutveckla sig i det ämne man undervisar i. Bidraget ska i första hand användas till praktik på arbetsplats, och i andra hand till exempelvis för kurser med certifieringar som ju kan vara ganska dyra, säger Victoria Claesson, planeringsledare på Utbildningskansliets avdelning Planering och utveckling som handlägger UBF:s ansökningar till Skolverket.

Hur ska man göra för att ansöka om det bidraget?

– Man ansöker om bidraget i förväg, och de pengar man sedan inte använder betalas tillbaka. Skolan får ersättning för vikariekostnader och den lärare som är ute på praktik får ersättning för eventuella resor och boende, för kursavgifter och certifieringar. Baksidan är att man måste planera långt i förväg innan man vet om får bidraget eller inte, men det är bra för de lärare som vill ut på praktik när skolan inte har råd.

Kan man söka när som helst?

– Nej, det finns vissa ansökningsperioder under året. Men flera gånger har Skolverket utökat antalet sökperioder för att fler ska söka, så det är uppenbart att de satsar mycket pengar på det här. Under höstterminen 2016, inför Euroskills, fick Utbildningsförvaltningen sammanlagt 763 000 kronor i bidrag för 46 lärare.

Var kan jag hitta mer information, om jag är lärare och vill ut på praktik eller rektor som vill skicka ut mina lärare?

– Under ansökningsperioderna kan man läsa mer om bidraget på Skolverkets webbplats. Nästa ansökningsperiod är i slutet av maj 2017.

Läs om läraren som fick möjligheten att gå ut på en två-veckors praktik

Läs om rektorn som använt statsbidraget