– Läraren får aktuell kunskap och håller sig á jour med den tekniska utvecklingen inom sitt yrkesområde. På så sätt kan kvaliteten i undervisningen höjas. Eleverna får mer och fler kopplingar till det yrket de ska vara verksamma inom. Energin och engagemanget från en lärare som varit ute på arbetsplatser är påtagligt och smittar av sig på oss alla inom organisationen. Alla blir vinnare i längden, säger Jessica Thompson, rektor på Industritekniska programmet och på VVS- och fastighetsprogrammet på Lindholmens tekniska gymnasium.

Hur många av dina yrkeslärare har gått ut på praktik?

– Tre av 17 yrkeslärare. Men vi har just börjat så jag hoppas på fler.

Hur kommer det sig att ni började med detta just nu?

– Lärare och rektor har önskat det och statsbidrag gör det möjligt.

Hur organiserar du det?

– Yrkesläraren går ut under två veckor och ersätts av vikarier eller så fördelar vi tiden under året så att vikarie inte behövs under den aktuella perioden.

Har skolan något strukturerat arbete för yrkeslärarpraktik?

– Inte än, men jag hoppas att vi med detta som start kan planera för en kontinuerlig kompetensutveckling för våra yrkeslärare.

Hur skulle en sådan struktur kunna se ut?

– Det finns många sätt att strukturera det på, men det viktigaste är att vi gör det tillsammans med yrkeslärarna så att de är delaktiga. För att det ska bli en lyckad process är det önskvärt att lärarna själva ber om att få komma ut på yrkespraktik.

Vilket är ditt bästa tips till andra rektorer som har yrkeslärare?

– Lyssna på vad yrkeslärarna önskar, se vad de behöver och ha modet att testa det som ni kommer överens om.

Läs om yrkesläraren Pierre Ekdahls som gick ut på praktik

Läs mer om statsbidraget som gjorde praktiken möjlig