Att Felix Gyllenstig Serrao är intresserad av och insatt i hur man kan jobba med digitala verktyg i klassrummet är ingen hemlighet. Han har skrivit ett läromedel om att använda Minecraft i undervisningen, och han har en blogg som kallas Spelläraren, som vänder sig till lärare och föräldrar och handlar om beröringspunkterna mellan spel, föräldraskap och pedagogik.

Att använda digitala verktyg och spelifiering i sin undervisning handlar för Felix om kreativitet och skapande.

– Jag vill använda verktygen på sätt som man inte kan göra med böcker – nyttja de digitala verktygen till deras fulla potential. Jag funderar mycket på hur man kan vinkla verktygen och använda dem på nya sätt. Hur kan vi använda till exempel Google classroom så att vi verkligen får ut något som vi inte kan åstadkomma på andra sätt?

Digital anslagstavla strukturerar studierna

Just nu jobbar han mycket med den digitala anslagstavlan Padlet, som han försöker omvandla till en spelstruktur med olika nivåer. Där lägger han upp sidor kring olika ämnen med texter på olika nivåer varvat med till exempel film och poddar. Efter en gemensam genomgång av grunderna kan eleverna sedan öva och gå vidare själva i den takt och ordning de själva vill. I varje del kan eleverna också göra en quiz för att testa sig själva så att de ser vad de behöver öva på och när de behöver Felix hjälp.

– Ofta märker de själva att det är svårt att göra momenten längre fram om de inte har läst ursprungstexten först. Jag får också statistik där jag kan fånga upp om det är någonstans där eleverna fastnar eller om det är någon som inte jobbar med materialet.

Michelle Alipourian går i klass 9A på Frölundaskolan och har haft Felix som lärare sedan femman. Hon säger att hon tycker det är lätt att hålla fokus och inte bli uttråkad eller trött under Felix lektioner.

– Faktiskt känner jag att jag lär mig mer än om jag bara sitter och läser i en bok. Här får vi läsa på datorn, och sedan kan jag testa mig själv i quizen som Felix har skapat. Jag lär mig mer för att tiden går snabbt när man har kul, så jag spenderar mer tid på att lära mig, säger hon.

Mer tid för diskussioner

En stor fördel är enligt Felix att eleverna läser på när de själva är mottagliga, och att det ger mer tid för det formativa arbetet under lektionen. De kan också hela tiden kolla sig själva och se hur de ligger till.

– Det är lätt att fastna i det summativa i sin undervisning, men det här sättet att jobba ger mer tid till att diskutera och resonera kring ämnet. Eleverna själva skapar kunskapsbasen och så analyserar vi tillsammans sedan. Poäng kan hjälpa till att skapa motorn för att komma igång med studierna, men sedan släpper jag det när bollen är i rullning, säger Felix.

Hur ser han då att detta sättet att undervisa verkligen fungerar och inte bara är ”en kul grej”? Svaret kommer blixtsnabbt:

– Det ser jag för att eleverna använder de rätta begreppen och sätter saker i dess rätta kontext när vi diskuterar på lektionen. Ibland tror jag inte de inser själva hur mycket de egentligen har snappat upp och förstått.

Även hans elev, Michelle Alipourian, avfärdar påståendet att det skulle bli för mycket lek och skoj och för lite kunskap.

– Nej, absolut inte, man lär sig definitivt! Det är inte så att man bara får göra vad man vill. När vi gör frågesport med Quizlet på lektionen så får man så klart en adrenalinkick och tänker: jag vill veta, jag vill veta! Och helt ärligt så har jag ibland gått hem och läst på, för jag tänker att nästa gång ska jag vinna.

Digitala verktyg för det sociala samspelet

Förutom att använda digitala verktyg för inlärning har Felix Gyllenstig Serrao även provat att påverka den sociala miljön i klassrummet. Genom att använda Classcraft, ett spel där kan man få poäng, XP, för olika beteenden som att komma i tid, lyssna på lektionen och så vidare, har han fått eleverna motiverade att hålla ordning både på sig själva och på varandra.

– Spelet är upplagt på ett sätt så att även om klassen till exempel får en dålig start på lektionen kan de ta igen det under lektionens gång. Genom att påminna eleverna om det kan vi komma på rätt köl igen efter en stökig inledning.

Han har till och med märkt att det har spillt över på andra delar av skoldagen, då han har hört eleverna säga “XP” till varandra som en signal att de ska uppföra sig.

– Det ger tydlighet och en känsla av “vi ska komma framåt tillsammans”, säger han.

Behövs ingen expertkunskap

Hur ska den som vill använda digitala verktyg mer i sin undervisning då gå tillväga? Var ska man egentligen börja? Enligt Felix Gyllenstig Serrao är det inte avgörande vilket verktyg man använder, utan det viktigaste är att våga testa, något som han brukar framhålla när han föreläser om sitt arbetssätt för andra lärare.

– Eleverna tycker faktiskt ofta att det är kul och skönt att jag inte alltid har full kontroll. Vi kan testa nya verktyg tillsammans. Även om jag har en plan från början kan den ändra sig under tidens gång, och det finns nästan alltid någon elev som kan något som jag inte kan om det spel eller verktyg som vi använder. Det kan också stärka självförtroendet hos en elev när hen kan lära mig något som hela klassen sedan får nytta av.

Felix framhäver att det inte är något mystiskt han gör, utan att det egentligen handlar om helt vanlig pedagogik, men med spelmoment som en extra morot för att öka motivationen.

– Jag försöker förhålla mig till eleverna som spelföretagen förhåller sig till spelarna. Jag tänker ibland att jag ska undervisa som om jag ska få dricks av eleverna. Hur ger jag dem det där lilla extra så att de vill ge mig något tillbaka? Om jag bryr mig så bryr sig eleverna också.

Mer om Felix Gyllenstig Serrao

Nominerad till Guldäpplet

Felix Gyllenstig Serrao har blivit nominerad till Guldäpplet tre år i rad, 2016, 2017 och 2018.

Guldäpplet är ett lärarstipendium som delas ut årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne.

 

Motiveringen 2018 löd: ”Felix ”Spelläraren på nätet”, är nominerad till Guldäpplet för sitt arbete med att utveckla en inkluderande och begriplig undervisning som utgår från elevperspektiv och där Felix skapar kreativa lektioner med en spelliknande struktur och bas, som gör att eleverna förstår vad de förväntas göra. Felix bekräftar på ett genomtänkt sätt elevernas intresse, språk och kunskaper och genom detta vinner han deras förtroende. Skolan blir begriplig och eleven kan lyckas.”

Text: Cecilia Fors Film och foto: Hanna Sandgren