Om STL-utbildningen

STL-utbildningen riktar sig till lärare i samtliga årskurser och ämnen. Den pågår under ett läsår och utgår från det egna arbetet i klassrummet. Som deltagare planerar, genomför och analyserar du din undervisning utifrån STL-cirkeln. Utbildningen syftar till att stödja i ditt arbete med att utveckla undervisningen i syfte att bli (ännu) bättre på att möta dina elevers olika förutsättningar och behov.

“Utmaningen ligger i att få syn på vad just du behöver anpassa för att passa i ditt klassrum och vad just du behöver utveckla för att alla dina elever ska utvecklas.”
Cecilia Lind Grejen med STL? i bloggen Språklikt.

 

Utbildningens upplägg

STL-utbildningen består av både fysiska och digitala träffar. Den inleds med en uppstartsträff och är därefter indelad i moduler. I varje STL-modul ingår egen undervisning enligt STL, inläsning av modulens material, ett digitalt gruppsamtal, analys av den egna undervisningen samt en fysisk träff. Träffarna innehåller bland annat kollegial återkoppling på analyser och praktiska exempel från STL-undervisningen.

Inför gruppsamtalen och träffarna behöver du ha möjlighet att läsa in dig på kursmaterialet och att planera, genomföra och analysera din undervisning enligt STL-modellen.