I den här intervjun delar Emma Adbåge med sig av sina egna tankar om Gropen och berättar om vilka reaktioner boken väckt hos barn och vuxna. Sedan boken gavs ut 2018 och tilldelades Augustpriset har hon träffat många barn och lärare i förskolor och skolor som haft högläsning och samtalat om den.

Mottagandet har varit positivt, säger hon, och skolor har arbetat med Gropen på många olika sätt. Man har läst och diskuterat varför barnen och de vuxna tänker olika. Vissa klasser har gjort utställningar där barnen fått berätta om sina egna drömlekplatser. Andra har fokuserat på hur det känns att slå sig, vilket är en del i berättelsen, där en flicka trillar på näsan och börjar blöda.

– Det har varit väldigt många olika fokus, beroende på vad man i gruppen velat ta upp, och vad man själv har känt varit viktigt, säger Emma Adbåge.

Universellt tema som väcker känslor

Att bokens tema är universellt och väcker tankar och känslor hos både yngre och äldre, har hon fått flera bevis på. Även många vuxna känner igen sig i Gropen.

– Alla vill ju vara i “barnlaget”, när man läser Gropen. Det är det jag tror är så himla viktigt med böcker, och konst och kultur. Man kan betrakta ett verk och få syn på andra, men också få syn på sig själv utan att känna sig utpekad.

– I Gropen tror jag många vuxna kan få syn på sig själva i de här “tråkiga vuxna”, men de känner sig ändå inte utpekade. De kan betrakta någon annan och sedan kanske förändra ett beteende och man nu önskar det. Utan att skämmas offentligt. Det är som en spegling.

Ur Gropen:

“Gropen ligger bakom gymnastiksalen. Någon tog bort en massa grus där förr i tiden, nu växer det sly och stubbar och man kan vara där och leka. Hur länge som helst, hur roliga lekar som helst. Alla älskar Gropen – utom de vuxna. De hatar Gropen!”

 

Om Förskoleklassboken

Förskoleklassboken delas ut för fjärde året i rad, och satsningen är ett samarbete inom Jämlikt Göteborg, där stadens bibliotek, Grundskoleförvaltningen och Center för Skolutveckling medverkar.

 

Både 2019 och 2020 har valet av bok fallit på Gropen av Emma Adbåge. Pedagoger i förskoleklass och på fritidshem samt skol- och barnbibliotekarier har fått ta del av två inspirationstillfällen kopplade till förskoleklassboken Gropen.

 

Årets inspirationstillfällen har haft fokus på språkutvecklande undervisning och deltagarna har fått med sig verktyg för hur de kan arbeta vidare med boken tillsammans med eleverna.

 

 

Läs artikel om muntligt berättande med exempel från innehållet i Gropen: https://lartorget.goteborg.se/artikel/muntligt-berattande-i-den-sprakutvecklande-undervisningen/


Fler boktips med fokus på barns rättigheter

Vid årsskiftet blev FN:s barnkonvention lag i Sverige. Stadsbiblioteket har tagit fram en lista på böcker att läsa med barn, om barns rätt. Böckerna passar att läsa tillsammans för att börja prata med barn i förskole- och lågstadieåldern om barns rätt, inflytande och yttrandefrihet. Sex av Barnkonventionens 54 artiklar har valts ut, och boktipsen, som du hittar via länken nedan, relaterar till dem.

Stadsbibliotekets tips på barnböcker som lyfter barnkonventionen och barns rätt: https://www.stadsbiblioteket.nu/wp-content/uploads/Boktips-barnkonventionen-Biblioteken-i-G%C3%B6teborg.pdf

Text: Pernilla Lorentzson Film och foto: Thomas Reckman