Asal Josefsson började arbeta på Angeredsgymnasiet 2006. Då var hon lärare i svenska som andraspråk och engelska.

– Men jag är en ganska rastlös själ. Jag vill alltid göra mer och testa nytt, så efter fyra år sade jag till min dåvarande chef att jag gärna skulle vilja testa på andra uppgifter också.

Hon hade redan då 20 procent av sin tjänst avsatt till att jobba med lärarutbildningen på universitetet och ha hand om vfu, samt andra projekt på skolan som syftade till skolövergripande utveckling. Asal gick nu från lärare till utvecklingsledare, och fick även avlasta rektorn med en del administrativa uppgifter såsom antagning, studieplaner, samordning och bemanning. 

Stor omställning

När Angeredsgymnasiet utökade sin verksamhet och gick från 6-700 elever till 1000 utökades personalstyrkan och en ny rektorstjänst uppstod. Den sökte och fick Asal 2016. Nu är hon rektor för runt 200 elever på lärcentrum, kunskapsportalen, samhällsprogrammet, preparanderna och naturprogrammet och hon är i färd med att börja den tre år långa rektorsutbildningen på distans.

– Att gå från lärare till rektor var en jättestor omställning. Som lärare har man sin undervisning och det är ett komplext uppdrag, men som rektor har man plötsligt ett så stort ansvar. Speciellt i en kommunal politiskt styrd verksamhet med väldigt många områden att svara mot.

Att Asal blev rektor på samma gymnasium där hon jobbat som lärare ser hon som en fördel.

– Jag kunde redan verksamheten och behövde inte lägga tid på att lära mig den, utan kunde fokusera på andra saker jag behövde lära mig.

Hon ser också en stor fördel i att komma från läraryrket in i rektorsrollen.

– Som rektor tror jag att det är bra att ha jobbat några år som lärare. Då finns erfarenheten av att ha bedrivit undervisning och rektorn får en annan förståelse för vad som händer i klassrummet och vilka utmaningar lärarna ställs inför. En rektor ska ju vara en bra pedagogisk ledare, precis som lärarna.

Att bli chef över sina tidigare kollegor är inget som hon ser som ett problem.

– Många kan nog också känna en viss oro över bli chef över kollegor, men personligen har jag inte känt så utan för mig handlar det om ett förhållningssätt och professionalism. Det tog inte så länge förrän jag hittade min roll som rektor i verksamheten och jag det finns ömsesidig förståelse, respekt och vilja till samarbete mellan mig och min personal. Jag trivs väldigt bra i min roll som rektor, säger Asal.

Samma driv finns kvar

Det som drev Asal som lärare var att bygga relationer och att hjälpa ungdomar att lyckas. Det är fortfarande ett driv hon har, om än på ett annat sätt som rektor.

– Som lärare fokuserade jag på kärnverksamheten i klassrummet. Nu försöker jag så gott det går att vara med ute i verksamheten, men det blir såklart inte på samma sätt. Samtidigt har jag fördelen att jag som rektor får ett större helhetsperspektiv – jag ser en hel process från början till slut. Det roligaste är precis som förut att se individer växa och att se hur saker utvecklas till det bättre.

Skulle du rekommendera andra lärare att söka en rektorstjänst?

– Ja, om man tycker om att göra väldigt många olika saker, gillar snabba vändningar, är bra på att vara flexibel och kan hantera en stressfylld vardag – då är det jätteroligt. Man får en möjlighet att påverka och bedriva utvecklingsarbete på en annan nivå än som lärare. Men det är mycket – är man en person som redan tycker det är jobbigt att få ihop livet och vardagen så avråder jag nog.

Vilka utmaningar har du som rektor?

– Det finns många. Att möta frustration från personal, föräldrar och elever. Att hinna med ett årshjul under ett läsår, som tjänstefördelning, medarbetarsamtal och lönesamtal, samtidigt som oförutsedda saker som vakanser ska lösas. Att rapportera till politiken, analysera, arbeta med systematiskt kvalitetutvecklingsarbete, tillkommande projekt från externa och interna aktörer, förbättra och utveckla är viktiga och roliga saker, men också stora utmaningar. Och samtidigt ska jag hela tiden finnas tillgänglig i verksamheten.

Tålamod, flexibilitet och lyhördhet är egenskaper som enligt Asal krävs för att bli en bra rektor.

– Allt annat kan man lära sig, det som är av administrativ karaktär. Det viktigaste är att kunna kommunicera med människor, att kunna lyssna, ta till sig och jobba konstruktivt. Ledarskap handlar inte om att jag pekar med hela handen och bestämmer, utan om att vi jobbar tillsammans för att nå ett mål. För att vi ska göra det på bästa sätt krävs det att jag är lyhörd och har tålamod.

Text och foto: Hanna Sandgren