Skolbibliotekscentralen tillhör grundskoleförvaltningen och vår huvuduppgift är att på olika sätt stödja och utveckla skolbiblioteken på våra skolor. Vi har även en boksamling som nyttjas av våra skolor och fritidshem, Göteborg Stads gymnasieskolor, samt de friskolor som har avtal med oss.

Till webbplatsen Skolbiblioteksplanen i Göteborgs stad Konsultation Kurser Utlåningsservice