Motivation och inspiration

Jag ville att eleverna skulle få vara med och göra en tidning för att motivera till läsning och skrivning, skapa möten över gränser (mellan klasserna F-3A) och synliggöra varandra. Genom tidningen får eleverna möjlighet att publicera egna texter och verk och ge tips på böcker och annat till varandra. Två tidningar har hittills släppts och det har gett positiv effekt. Många har visat sitt intresse för att vara med i skoltidningen. Jag får förslag från elever på vad som kan vara med i tidningen och det pratas böcker elever emellan efter att de läst varandras boktips.

Det är underbart att se elevernas entusiasm och motivation. Genom att få publicera sitt arbete i en tidning som når utanför klassrummets gränser så blir det på riktigt. Eleverna blir nu producenter och kan få respons från flera håll. Det kan leda till spontana samtal på skolgården. Eleverna inspirerar varandra och ger varandra tips.

Det är inte bestämt hur ofta eller när tidningen ska komma ut. Det blev två nummer förra terminen, så det blir kanske två nummer per termin.

 

Andra vägar att uttrycka sig

Jag och mina kollegor tänker på vilka elever som kan behöva lyftas fram lite extra och ha särskild nytta av att få uttrycka sig via tidningen. Skoltidningen blir på så sätt en kanal för att få möjlighet att uttrycka sig i ett annat sammanhang än i klassrummet. Det kan kännas svårt att uttrycka sig spontant i ett klassrum bland alla klasskompisar. Ska man ha med något i tidningen har man chans att förbereda sig. Det är en trygghet att i lugn och ro få titta igenom sitt arbete (eller lyssna på det inspelade) och ha kontroll innan man delar med sig och det publiceras.

Inte bara det skrivna ordet

Elevernas intressen, tankar och kunskaper behöver inte bara publiceras genom att de lämnar in något skriftligt till tidningen. Det kan lika väl talas in och så kan jag som gör tidningen spela in talet och skriva ner elevens ord.  Här nedan är ett exempel på när en elev är reporter och ställer frågor till sin klasskamrat. Jag spelade in och skrev sedan ner texten. I inspelningen görs ibland pauser och omtagningar, då eleverna kan få tid att tänka och få tips på följdfrågor till exempel.

I det senaste numret, Önneredsbladet nummer 2, har jag lagt in några QR-koder i tidningen och när de skannas hör man olika ljudklipp, till exempel bokrecensioner. Jag skriver mer ingående om detta i nästa blogginlägg.

Innehåll i tidningen

Innehållet i tidningen är mycket blandat, men här är exempel på innehåll hittills:

  • Husdjur: Mina katter, Mina sköldpaddor
  • En släkting: Min mormor
  • Intresse: Ishockey
  • Boktips, bokrecensioner, bokprat
  • Intervjuer
  • Filmtips och podtips
  • Dikter: Höst och Halloween
  • Höst : Vad händer på skolgården? Vinter: Vad händer på skolgården?
  • Advent, adventskalendrar

 

Börja i det lilla

Än så länge gäller skoltidningen klasserna F-3A. Vi har också ett B-spår med klasserna F-3B som har sina lokaler avskilt från A-spåret. Eftersom eleverna kan behöva hjälp med det som publiceras i tidningen krävs mycket insyn i de olika klasserna/grupperna. Jag valde därför i det här första skedet att starta skoltidningen på en avdelning.  Jag har mycket kontakt med pedagogerna på denna avdelning och vi samarbetar med att försöka uppmärksamma och plocka ut bra innehåll till tidningen.

Digital och fysisk tidning

Tidningen är både digital och fysisk. Den fysiska tidningen finns i varje klassrum och på varje fritidshem. För att vårdnadshavarna ska få tillgång till tidningen och kunna ladda ner den hemma så finns tidningen i pdf-format i de berörda klassernas sida på Hjärntorget. Den digitala tidningen kan också användas inne i klassrummen om man vill visa och läsa tidningen tillsammans i klassen.

Layout och format

Jag har en Mac-dator och gör tidningen i programmet Pages. Där utgår jag från en av Pages mallar som jag sedan ändrar en del i. I Pages kan man flytta runt bilder och textrutor lättare än i programmet Word upplever jag. Det är ju en smaksak vilket program man vill arbeta i. När jag är klar sparar jag tidningen som en PDF-fil.