Så här ser en ganska vanlig vecka på Frejaskolans bibliotek ut för mig:

Måndag: Populära böcker, möte med kollegor, sök efter faktaböcker och planering

Morgonen börjar med fullt ös. Jag är på plats två minuter över åtta efter krångel i kollektivtrafiken, men eleverna hänger redan på låset. Det har redan bildats en liten kö av fyra ettor vid dörren.
-Var har du varit? undrar de – vi måste lämna och låna nya böcker.

Jag släpper in dem och efter några minuter kommer en jämn ström med barn från olika klasser in i biblioteket för att lämna och låna nytt. Några av de mest populära böckerna, såsom Handbok för superhjältar, Amulett- samt Paxserierna, går direkt ut igen från lämna-vagnen utan att passera hyllorna.

Klockan nio träffar jag alla mina kollegor på ett gemensamt möte i personalrummet – kaffe och information i en bra kombination.

Efter första rasten kommer en halvklass treor för att lära sig hur man hittar faktaböcker enligt SAB-systemet (Sveriges allmänna klassifikationssystem för svenska bibliotek). Jag har en kort genomgång och repetition om skillnaden mellan skön- och facklitteratur samt hur faktaböckerna står uppställda efter speciella signum. Därefter jobbar de två och två med att vara biblioteksdetektiver. Det gäller att söka upp var de olika faktaböckerna står och vilket signum som står på böckernas ryggar. En rolig uppgift tycker de flesta. Det är mycket tillfredsställande att hitta rätt bok på rätt plats.

Jag lunchar med eleverna i vår fina bamba, vilket jag för övrigt gör varje dag, och på eftermiddagen ägnas en lång tid åt att planera upp litteraturveckan med min kollega Karin. Vi sitter i biblioteket och under tiden kommer några elever ur år sex pö om pö och lånar böcker.

Tisdag: Lån, bokbärare, genres, bokdiskussion, upp-packning av böcker och skyltning

Tisdag morgon börjar likadant som alla andra mornar med ut- och inlån. Känner mig lite stressad över att jag inte hinner hjälpa alla riktigt så mycket som jag skulle, men de flesta elever hittar böcker på egen hand även om några tar ganska lång tid på sig. Det är en avvägning hur länge eleverna ska få gå runt bland hyllorna på bekostnad av morgonens lästid i klassrummet. Jag stämmer av med några av kollegorna på kafferasten hur vi ska göra kring vissa ”bokbärare” (det vill säga elever som lånar mycket och ofta men inte läser böckerna).

Efter första rasten kommer klass 1c och deras lärare för att jobba i biblioteket. De läser läsläxan för sin lärare och får sedan en biblioteksuppgift av henne där de ska söka upp olika typer av böcker. Jag visar var de olika genrerna t ex fantasy, sport och spöken står. Eleverna tittar på klisterlapparna på bokryggarna som visar bokens genre och ritar av dem. Innan klassen går till bamba lånar de böcker för sin skol- och fritidsläsning.

Årskurs sju läser Bröderna Lejonhjärta gemensamt och efter lunchen kommer en av klasserna till mig för att fortsätta att diskutera boken. Det är vår tredje lektion med boken och det är mycket att prata och diskutera om. Vi diskuterar halva lektioner och läser sedan vidare i boken resten av tiden.

Eftermiddagen ägnar jag åt att packa upp en ny bokbeställning som har kommit. Jag älskar när det kommer nya böcker och det är så roligt att få berätta för eleverna att deras önskemål kommit in. Jag lägger in böckerna i vår bibliotekskatalog och märker upp dem med rätt signum och skyltar dem med ”nyhet”.

Onsdag: Lagning av böcker, projekt kring källor, faktasökning, källkritik, förberedelser inför författarbesök och planering

Onsdagsmorgonens ut- och inlån är lite lugnare men det kommer ändå en hel del elever för att låna och lämna böcker. Jag passar på att laga några böcker. Efter halvtio-rasten har jag lektion med en fyra. Det är halvklass och första lektionen i ett litet projekt kring källor, faktasökning och källkritik. Målet med dagens lektion är att förstå vad en källa är och vilka olika typer av källor det finns samt när det är bäst att använda den ena eller den andra källan.

Efter lunch kommer de båda femmorna till biblioteket, först 5B sedan 5A. Femmorna ska ha Kerstin Lundberg Hahn på författarbesök under litteraturveckan. Jag bokpratar för dem om fyra av hennes böcker och sedan röstar de om vilken av titlarna de ska har som högläsning. I 5A blev det Barnkolonin och i 5B Skuggan i väggen. Lärarna och jag ska planera vidare hur vi ska arbeta med författarbesöket och med boken. Det är viktigt att förbereda besöket väl då får man ut så mycket mer av det.

Under eftermiddagen planerar jag och förbereder kommande veckas arbete.

Torsdag: Talböcker, paraplyfunktion och bokbeställning

På torsdagsmorgonen dyker en låntagare upp med en efterlängtad och populär bok och boken går snabbt ut igen, såklart.

Före första rasten kommer en elev i år tre och hennes speciallärare till mig. Jag hjälper eleven att komma igång med sin Legimus-läsning (talbokstjänst). Jag har skapat ett konto till eleven och nu gäller det att gå igenom reglerna och hur man ska använda appen på bästa sätt.

Under torsdagen är det tre möten som jag deltar i: samordnarmöte, trygghetsmöte och arbetsenhetsmöte. Att delta på dessa möten är viktigt för mig, som skolbibliotekarie, eftersom mitt jobb har en paraplyfunktion. Jag jobbar med och ska finnas för alla elever och all personal.

Innan jag går hem för dagen skickar jag en bokbeställning till Bibliotekstjänst (BTJ). Det är alltid lika roligt att beställa nya böcker.

Fredag: Bilderboksprojekt med storbildsteve, förberedelser inför författarbesök och planering

Efter fredagens ut- och inlåning kommer en av skolans förskoleklasser till skolbiblioteket. Jag och de tre förskoleklasserna har ett bilderboksprojekt tillsammans. Jag högläser och visar bokens bilder på storbildsteve. Jag är noga med att lyfta fram bilderboksskaparna dvs författaren och illustratören. Idag läser jag Stormvalen av Benji Davis. Vi pratar om texten och tittar noga på bilderna. Eleverna ritar varsin val som vi klistrar upp i ett gemensamt hav.

Efter lunch kommer år åtta till biblioteket för att skriva frågor till författarbesöket de ska ha med Niklas Krog. Eleverna ska hitta på frågor och söka upp svaren i olika källor. Till sin hjälp har de fått en länklista att utgå ifrån. Sedan ska de jämföra svaren i de olika källorna. När Niklas Krog kommer ska de kolla med honom, dvs primärkällan, om svaren de hittat i källorna stämmer samt även ställa de frågor de inte hittat svaren på till honom.

Veckan avslutas med planering med lärare i år tre. Treornas läsprojekt är ett samarbete mellan skolbiblioteket och lärarna i år 3. Vi startade före jul med att vi pedagoger dramatiserade första kapitlet ur boken. Sedan har klasserna jobbat vidare med gemensam högläsning, arbete med texten, både form, innehåll och budskap, samt bildskapande. Arbetet ska utmynna i att eleverna återberättar hela boken i storformat. De sammanfattar varje kaptitel med text och bild på stora blädderblocksblad. Denna så kallade bigbook ska pryda en av bibliotekets väggar.

Innan jag går hem för helgledigt tänker jag att visst lånar en skolbibliotekarie ut böcker men oj vad mycket mer jag gjort denna vecka. Och det får mig att se fram emot nästa veckas arbete.