Hos Kretslopp och vatten hittar du läromedel som hjälper till att göra eleverna medvetna om kretsloppet för varor och våra livsmedel. Materialet är för skolorna i Göteborgs Stad och gratis.

Till lärresursen ➜

Du hittar läromedel för olika åldrar, från förskola till gymnasiet. Exempel på läromedel: Kajmans kalas, Latrino och hans vänner, Matina och hennes vänner, Förpackningsspanarna och Miljöskola avfall.

Du beställer läromedel genom att mejla info@kretsloppochvatten.goteborg.se. Glöm inte att tala om till vilken skola materialet ska skickas till och hur många barn/elever som ska ha det.