Meridith Broussard argumenterar för att vår kollektiva entusiasm för att tillämpa teknologi på varje aspekt av livet har resulterat i mängder av dåligt designade system. Själv tänker jag på att min lägenhets tvättstuga numera ska bokas digitalt trots att den fungerat utmärkt väl för oss tre lägenheter som analogt bokat tid där under de senaste 27 åren.

Broussard är en programmerare, mjukvaruutvecklare och journalist som påminner oss om de begränsningar som finns för datateknologin. Det är inte särskilt troligt att sociala problem skulle försvinna genom programmering. Allt en dator kan göra är att räkna. Boken gör en liknelse med hur en sandwich kan byggas upp genom olika lager och hur våra datorers system är uppbyggda. Datorer byggs också upp enligt lager på lager-teknik. Att göra en sandwich börjar med brödet som hårdvara. Hårdvaran i datorn gör ingenting annat än att räkna ettor och nollor. Ovanpå hårdvaran läggs ett maskinlager som beräknar symboler. Symboler som är ord och siffror som vi människor använder för att kommunicera med varandra. För att göra det lättare för oss att läsa så läggs ovanpå detta en maskinkod som kallas operativsystemet. Ytterligare ett lager kallas assembleringsspråk och är för oss vanliga användare svårt att läsa. Nästa lager blir ett mjukvaruprogram som Word eller Pages. Nu kan du använda din dator men lagren är oerhört exakt beräknade och måste bygga på varandra. Om du skriver en underbar text så är den egentligen bara ettor och nollor och vill du att andra ska läsa din text så krävs en webbläsare, ytterligare ett lager som läggs på. Det finns många möjligheter att det går fel och det är verkligen imponerande att det inte blir fel oftare.

Varje gång du använder din dator använder du många lager som alla är skapade av människor med tankar, känslor, fördomar och olika bakgrunder. Broussard menar att många lager är skapade av människor som kanske aldrig har tänkt på vad det ska användas till eller så att säga har bokat tid i tvättstugan eller ens har tvättat. Boken har fått mig att fundera på vilka begränsningar och kvalitéer det finns i designade digitala systemen som nu byggs upp för skolan. Vi behöver ställa krav på de system som hamnar i skolan så boken kan ses som en vägledning till både de möjligheter men även naturliga begränsningar som finns för dessa system. Vi behöver tänka på den framtid vi är med och bygger upp.