Våra bloggar

Livet som forskande lärare - och lärande forskare

Jag heter Ingela Bursjöö och är sedan 2013 lektor i Göteborgs stad Centrum. Där undervisar jag i kemi, biologi, fysik och teknik på Montessoriskolan Elyseum Johannebergsskolan, i åk 6-9. Utöver mitt jobb i Göteborgs stad arbetar jag även på Göteborgs universitet, på Naturvetenskapliga fakulteten och på Utbildningsvetenskapliga fakulteten, med lärar- och forskarutbildning, undervisning och forskning om lärande för hållbar utveckling.

I den här bloggen fokuserar jag på lärares kompetensutveckling, elevers lärande och skolans uppdrag.

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.