Laddar Evenemang

Skapa multimodala digitala texter i undervisningen

När: 2022-12-08 kl. 13:30 - 16:30
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C,
Sista anmälningsdag: 07/12
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

1000kr

Hitta hit
filmrulle, kameralins, mobiltelefon och ipad

Som ett sätt att stödja stadens mål att stärka elevers skrivförmåga i alla ämnen erbjuder Center för skolutveckling en fördjupning för lärare i F-9 och gymnasiet.

Digitala redskap har blivit allt vanligare i undervisningen. Det har också inneburit att elever oftare förväntas presentera kunskap genom att använda både bilder, ljud och animationer, såsom i digitala presentationer och filmer. Den här typen av texter brukar också kallas multimodala digitala texter.

I utbildningen Skapa multimodala digitala texter i undervisningen kommer du som deltagare få ta del av forskning om multimodala digitala texter i undervisningen och lära mer om hur man praktiskt kan stötta elever att presentera sin kunskap men också hur den här typen av texter kan bedömas.

Kursens upplägg 

Utbildningens tre fysiska träffar leds av Lisa Molin, lektor vid Center för skolutveckling och består av föreläsningar, samtal och arbete i grupper. Mellan träffarna kommer du som deltagare att pröva vissa moment i din undervisning.

Målgrupp

Lärare i år F-9 och gymnasiet som är intresserade av språk- och kunskapsutvecklande undervisning, i alla ämnen.

Datum och tid

8 december, 26 januari. Datum för tillfälle tre meddelas inom kort. Tid för samtliga utbildningstillfällen är 13.30-16.30.

Plats

Konferensen Center för skolutveckling, Bohusgatan 13C

Anmälan

Senast 7/12 – observera att anmälan är bindande.

OBS! Du som arbetar i annan kommun anmäler dig via mejl till Helen Henriksson, se nedan.

Kostnad

Göteborgs stad: 0 sek

Övriga huvudmän: 1000 sek

För mer information kontakta Center för skolutveckling

Helen Henriksson, Utvecklingsledare Skolans digitalisering

helen.henriksson@educ.goteborg.se

 

Skapa multimodala digitala texter i undervisningen

När: 2022-12-08 kl. 13:30 - 16:30
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C,
Sista anmälningsdag: 07/12

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.